1. Στρατηγική διενεργείας δημοσίων επενδύσεων προς επιτάχυνσιν της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
2. Η σημασία της επιστημονικής ερεύνης δια τον τουρισμόν
Συγγραφέας: Λογοθέτης, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
3. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
4. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
5. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημητρίου Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Συγγραφέας: Γαλάνης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
6. Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κου Αχιλλέως Κομινού προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων (27 Ιουνίου 1968) επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Συγγραφέας: Κομινός, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
7. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968

Σελίδες:  1