ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική διενεργείας δημοσίων επενδύσεων προς επιτάχυνσιν της οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός :Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 201-237
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 646

Τύπος: application/pdf