ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :La statistica come metodologia delle scienze sociali
Δημιουργός :Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 247-251
Γλώσσα :it
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 648

Τύπος: application/pdf