ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης αντιστοιχιών στο μάρκετινγκ
Δημιουργός :Δήμας, Λάμπρος Π.
Συντελεστής :Καρλής, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Έρευνα αγοράς
Αγορά με δόσεις
Εμπορική πράξη
Leasing
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης :05-2004

Αρχείο: 76297.pdf

Τύπος: application/pdf