401. Αντιστάθμιση κινδύνου στην αγορά χαρτόμαζας μέσω παραγώγων
Author: Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος
Format: pdf
Date: 06-2010
403. Essays in industrial organization : vertical relations and product differentiation
Author: Kourandi, Frago
Format: pdf
Date: 07-2010
404. Fiscal and monetary policy in new Keynesian DSGE models
Author: Varthalitis, Petros
Format: pdf
Date: 07-2014
405. Competition and concentration in the Greek banking industry
Author: Παύλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 09-2012
406. Strategic trade: theory and policy applications
Author: Gkogkou, Konstantina
Format: pdf
Date: 02-2015
407. Facts and fictions about the cost of Greek banks capital : a reasoned approach to WACC calculation
Author: Katseli, Magdalini
Format: pdf
Date: 02-2015
408. Financial decisions in the global energy sector
Author: Κουτσοπανάγου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2012
409. Panel data methods in nonlinear models : an application for the agricultural economy of Ethiopia
Author: Κωνσταντοπούλου, Νίκη
Format: pdf
Date: 05-2015
410. Status effects in a vertically differrentiated duopoly
Author: Δρίτσα, Ευδοκία
Format: pdf
Date: 03-2015
411. Moving beyond the economics of the euro : a theoritical approach to EMU
Author: Παπαθανασίου, Στεφανία Β.
Format: pdf
Date: 01-2015
412. The informational content of SMP deposit auctions in forecasting short-term repurchase agreement interest rates
Author: Kalevras, Kostas
Format: pdf
Date: 12-2014
413. Διαχείριση κινδύνου στα έργα που χρηματοδοτούνται με την τεχνική Project Finance
Author: Παραρά, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 10-2010
414. Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Author: Παππάς, Θωμάς
Format: pdf
Date: 01-2011
415. Fiscal policy and cycles in Greece : positive and normative analysis
Author: Papageorgiou, Dimitris
Format: pdf
Date: 04-2009
416. Οι διεθνείς επενδύσεις των Ελληνικών τραπεζών : επιδράσεις στην παραγωγικότητα
Author: Βουρλούμης, Σταύρος
Format: pdf
Date: 01-2011
417. Stock options backdating : a study in market efficiency
Author: Μπελιτσάκου, Σοφία
Format: pdf
Date: 12-2010
418. The interdependence of financial risk and sovereign risk along the business cycle in the Euro area
Author: Tsoukalas, Konstantinos
Format: pdf
Date: 05-2015
419. Ο μηχανισμός των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps - CDS) και η σημασία τους στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου
Author: Γιατζητζόγλου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 12-2010
420. Οριζόντιες συγχωνεύσεις - εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Μπανταβάνης, Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 02-2015

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »