121. Σύγχρονες στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Κουλαμπίδης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 10-2006
122. Νέο σύστημα εποπτείας & φερεγγυότητας Solvency II. Εφαρμογή και επιπτώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Author: Χαρμπάτσης, Ιωάννης Ελ.
Format: pdf
Date: 06-2007
123. Συγκριτική μελέτη εισοδημάτων και συνολικού φόρου επιλεγμένων επαγγελματικών ομάδων σε επίπεδο νομών για το οικονομικό έτος 2006
Author: Ζουντουρίδου, Θεοπίστη Κ.
Format: pdf
Date: 06-2007
124. Εφαρμοσμένες επενδυτικές μέθοδοι στην κτηματαγορά και τεχνικές αξιολόγησης
Author: Παπαλιόλιος, Ευάγγελος Α.
Format: pdf
Date: 10-2006
125. Στατιστική ανάλυση στοιχείων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης
Author: Μπαρτσώκας, Ιωάννης Α.
Format: pdf
Date: 03-2007
126. Στατιστικός έλεγχος της ποιότητας στις παρεχόμενες από το σύστημα "Ποσειδών" κυματικές προγνώσεις
Author: Βαμβακούση, Παναγιώτα Π.
Format: pdf
Date: 05-2007
127. Εφαρμογή της μεθοδολογίας των εκτιμητών GEE (Generalized Estimating Equations) στη στατιστική ανάλυση εναλλακτικών θεραπειών για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
Author: Βασιλείου, Αλεξάνδρα Σ.
Format: pdf
Date: 05-2007
128. Πολυμεταβλητή ανάλυση με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών σε κορυφαίους δεκαθλητές τα έτη 1998-2005
Author: Σπέγκος, Βασίλειος Χρ.
Format: pdf
Date: 06-2006
129. Τιμολόγηση γενικών ασφαλίσεων με χρήση θεωρίας βέλτιστου ελέγχου
Author: Σιωπίδης, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 11-2007
130. Ανάλυση επιβίωσης κατά Bayes
Author: Τσακανίκα, Αικατερίνη Δ.
Format: pdf
Date: 10-2007
131. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την πρόβλεψη της ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων κάτω από συναρτήσεις κόστους (Loss Functions)
Author: Ταταράκης, Γεώργιος Ε.
Format: pdf
Date: 10-2007
132. Επιχειρηματικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης
Author: Καραμανώλη, Αναστασία Στ.
Format: pdf
Date: 06-2007
133. Δομημένα ομόλογα
Author: Γκενεράλης, Δημήτριος Ευστ.
Format: pdf
Date: 01-2008
134. Μελέτη παραδειγμάτων βιοστατιστικού περιεχομένου με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου NCSS-PASS
Author: Χάδου, Δέσποινα Ι.
Format: pdf
Date: 10-2007
135. Έρευνα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" της Βουλής των Ελλήνων
Author: Μπήτρου, Ελένη Στ.
Format: pdf
Date: 07-2002
136. Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένα δεδομένα : εφαρμογή σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού
Author: Σμέτη, Ελένη Μ.
Format: pdf
Date: 02-2003
137. Δείκτες γεωργικών τιμών στην Ελλάδα: ιστορία, μεθοδολογία, εφαρμογές και συγκρίσεις με τους αντίστοιχους δείκτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Θωμάς, Κωνσταντίνος Β.
Format: pdf
Date: 06-2002
138. Ανάλυση χρονολογικών σειρών : εφαρμογή σε οικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Κριεκούκης, Λεωνίδας Παναγιώτη
Format: pdf
Date: 03-2003
139. Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Author: Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Format: pdf
Date: 03-2003
140. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Author: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Format: pdf
Date: 01-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »