221. Επαυξάνοντας τις μαθησιακές δυνατότητες ατόμων και ομάδων εργασίας σε έναν οργανισμό μέσω τεχνολογίας : από interactive case studies σε δυναμικά συστήματα μάθησης
Author: Ζαχαριάς, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2000
222. Έλεγχος λογισμικού και διαχείριση επικινδυνότητας
Author: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 02-2000
223. Προσομοίωση της λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων με τη χρήση του εργαλείου "the network simulatοr - ns-2"
Author: Κυπρίου, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 12-2002
224. Επιχειρηματικά μοντέλα στην παροχή voice over IP υπηρεσιών
Author: Αλεξοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 12-2003
225. Επέκταση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων postgreSQL με τον τελεστή double pipelined hash join
Author: Χρονοπούλου, Μάρθα
Format: pdf
Date: 06-2005
226. Τεχνοοικονομικά ζητήματα για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης DSL
Author: Φλυτζανής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 03-2005
227. Δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων για το ελληνικό διαδίκτυο
Author: Στρογγυλός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 01-2005
228. Χρονικές απόψεις της κατάταξης εγκυρότητας στον παγκόσμιο ιστό-ένας online αλγόριθμος
Author: Κοκκινάκης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2005
229. Ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων στη νέα οικονομία και στην ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης : επιδράσεις, εξελίξεις, προοπτικές
Author: Παντουβάκης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 06-2007
230. Αυτόματη εξαγωγή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα σώματα κειμένων
Author: Χάρλας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2005
231. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή στρατηγική
Author: Τσουγράνης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 02-2006
232. Μελέτη της επίδρασης της εικονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στη συμπεριφορά του καταναλωτή
Author: Αθερινός, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 12-2005
233. Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Μεταξάς, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2006
234. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Author: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2006
235. Απανταχού υπολογίζειν
Author: Τσαπάρας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2005
236. Ασφάλεια και διαχείριση κλειδιών στο UMTS
Author: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 06-2006
237. Αυτόματη επέκταση επερώτησης με χρήση ιεραρχικού θησαυρού
Author: Βασιλείου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 06-2007
238. Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων
Author: Κολλιάρου, Μαρία-Ελένη
Format: pdf
Date: 06-2007
239. Διαχείριση συνδεσιμότητας κινητής συσκευής με χρήση πρακτόρων λογισμικού
Author: Μαρκόπουλος, Βασίλειος, Καψοκαβάδης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2007
240. Economic aspects of component-based software development for serice-oriented architectures
Author: Antos, Dimitrios
Format: pdf
Date: 06-2007

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »