241. Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων στον τομέα ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου: εφαρμογή του μοντέλου RFM και της τεχνικής MBA σε διαδικτυακό κατάστημα λιανικής πώλησης
Author: Στέφου, Μαριάμ
Date: 2021
242. Agile & hybrid approaches to project management - case study - wholesale system change
Author: Τσάκου, Σπυριδούλα
Date: 02/17/2021
243. Καινοτόμος εργασιακή συμπεριφορά στον δημόσιο τομέα
Author: Έλληνας, Νικόλαος
Date: 2021
244. Διερεύνηση της καινοτομίας, της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων δημοσίων οργανισμών στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης: Γενικό Χημείο του Κράτους
Author: Μακεδονοπούλου, Στυλιανή
Date: 02/04/2021
245. Χρήση της ψηφιακής σήμανσης στις επιχειρήσεις με έμφαση σε καταστήματα λιανικής
Author: Κακαβάς, Στυλιανός
Date: 03/30/2021
246. Η εξέλιξη της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου στον τραπεζικό κλάδο και η στοχευμένη εκπαίδευση στελεχών ως εργαλείο απόκτησης κουλτούρας κινδύνου. Έργο: σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για μεγάλο τραπεζικό οργανισμό
Author: Σπύρου, Αλίκη
Date: 04/07/2021
247. Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιλογή προμηθευτή στο χώρο της ναυτιλίας - μελέτη της Swift Marine Hellas
Author: Μιχόπουλος, Αθανάσιος-Βασίλειος
Date: 04/12/2021
248. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης
Author: Χανιαλάκη, Βαλεντίνα
Date: 2021
249. Mοντέλο ανασχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας: η περίπτωση του Ομίλου GR.SARANTIS S.A.
Author: Αποστόλου, Λαμπρινή
Date: 04/13/2021
250. Η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα
Author: Μαργαρίτη, Ερμιόνη
Date: 2021
251. Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις: προκλήσεις και προβλήματα
Author: Νικολέντζου, Παρασκευή
Date: 31-03-2021
252. Μελέτη περίπτωσης στην υλοποίηση και εφαρμογή ενός performance management system σε Agile περιβάλλον
Author: Αναστασιάδης, Θεόδωρος
Date: 2020
253. O ρόλος των πρακτικών HRM που σχετίζονται με το mindfulness - πως αυτές επηρεάζουν την οργανωτική ελκυστικότητα, το ταίριασμα ατόμου - οργανισμού και τελικά την πρόθεση των υποψηφίων να κάνουν αίτηση για μια θέση εργασίας
Author: Αμανατίδου, Χριστίνα
Date: 04/18/2021
254. Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή & αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή παρεμπόδιση: μια συγκριτική μελέτη πεποιθήσεων και στάσεων των εργαζομένων
Author: Συμεωνίδου, Αικατερίνη
Date: 04/15/2021
255. Σύγχρονες στρατηγικές διοίκησης μάρκας πολυεθνικών επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης των cereal brands της Nestle
Author: Κελαϊδή, Ειρήνη
Date: 07-04-2021
256. Η ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού πωλήσεων για τα ελληνικά super market και η αντίληψη των καταναλωτών
Author: Ζυγομαλάς, Απόλλων-Μιχαήλ
Date: 03/31/2021
257. Η συμπεριληπτική ηγεσία και η δέσμευση στην οργανωσιακή αλλαγή. Ο ρόλος της εργασιακής αυτονομίας και της οργανωσιακής υποστήριξης
Author: Παπαχρόνη, Ευγενία
Date: 31/03/2021
258. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ψηφιακός μετασχηματισμός: η περίπτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τις διαδικασίες της ΔΑΔ
Author: Καραβασιλείου, Αικατερίνη
Date: 2021
259. COVID-19 και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση
Author: Λαθύρης, Ιωάννης
Date: 2021
260. Employee benefits: μια ολιστική προσέγγιση χρησιμότητας, σύνδεσης με την άμεση αμοιβή & επικοινωνίας αυτών (HR-intended & HR-perceived)
Author: Κυριαζή, Ελένη
Date: 04/29/2021

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »