ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρητική οικονομική επιστήμη κατά τον Franz Oppenheimer
Δημιουργός :Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 163-296
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 111

Τύπος: application/pdf