ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανιχνεύοντας το χθες, διερευνώντας το αύριο της μεταλλευτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας μας : κρίσιμες παράμετροι
Δημιουργός :Γεωργακάκης, Νίκος Ι.
Συντελεστής :Μουστάκη, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :159σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί :Ορυχείο
Ορυκτός πλούτος
Εξαγωγές
Εμπορικό ισοζύγιο
Επενδύσεις
Παραγωγικότητα
Μεταλλουργική βιομηχανία
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Μεταλλευτικό προϊόν
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :06-2004

Αρχείο: 76307.pdf

Τύπος: application/pdf