ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση της υποομάδας του δείκτη τιμών καταναλωτή "κρέας γενικά" με τη μεθοδολογία Box-Jenkins
Δημιουργός :Γκολέμη, Γεωργία
Συντελεστής :Λειβαδά, Αλ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :204σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part - time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Δείκτης τιμών
Στατιστική μέθοδος
Οικονομικός δείκτης
Οικογενειακός προϋπολογισμός
Κατανάλωση των νοικοκυριών
Αγαθά και υπηρεσίες
Ημερομηνία έκδοσης :03-2004

Αρχείο: 76399.pdf

Τύπος: application/pdf