ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιλογή του καλύτερου στρατηγού των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Δημιουργός :Χρυσανθοπούλου, Μαρία Ι.
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων»
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στρατός
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Αξιολόγηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης :12-2006

Αρχείο: 80412.pdf

Τύπος: application/pdf