ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Δημιουργός :Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Συντελεστής :Κωστάκη, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Δημογραφικές στατιστικές
Δημογραφική ανάλυση
Στατιστική
Γεννητικότητα
Ελλάδα
Βαλκάνια
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αύξηση του πληθυσμού
Κοινωνικός δείκτης
Ημερομηνία έκδοσης :03-2003

Αρχείο: 72697.pdf

Τύπος: application/pdf