ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι ταξινόμησης πιστοληπτικής ικανότητας
Δημιουργός :Κεκάτου, Ευθαλία
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Τραπεζικό σύστημα
Λήψη απόφασης
Δανειοδότηση
Ημερομηνία έκδοσης :07-2012

Αρχείο: Kekatou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf