ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Portfolio optimization using coherent risk measures : the case of conditional value at risk
Εναλλακτικός τίτλος :Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου: η περίπτωση του conditional value at risk
Δημιουργός :Perdikouri, Eleni P.
Συντελεστής :Giannakopoulos, A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Value at Risk
Investment
Risk
Ημερομηνία έκδοσης :05-2011

Αρχείο: Perdikouri_2011.pdf

Τύπος: application/pdf