ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντασφαλιστική αγορά : είδη αντασφαλιστικών συμβάσεων, μοντέλα αξιολόγησης καταστροφικού κινδύνου και παράθεση προτύπων εποπτείας επί των αντασφαλιστικών εταιρειών ώστε να εξασφαλιστεί ένα παγκοσμίως φερέγγυο ασφαλιστικό σύστημα
Δημιουργός :Παυλάκη, Ειρήνη
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστική εταιρεία
Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Κάλυψη κινδύνου
Χαρτοφυλάκιο
Φυσική καταστροφή
Management
Ημερομηνία έκδοσης :04-2011

Αρχείο: Paulaki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf