5783 Τεκμήρια βρέθηκαν

761. Υπολογισμός ομοιότητας αντικειμένων με χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2011
762. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Συγγραφέας: Πετράκη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 02-2011
763. Ψηφιακή έρευνα και computer forencis
Συγγραφέας: Νταλάκου, Λαμπρινή
Ημερομηνία: 02-2011
764. Credit rating agencies and their role debt crisis in the Euro area : "Guilty beyond reasonable doubt?"
Συγγραφέας: Σκουρτανιώτη, Ηλέκτρα
Ημερομηνία: 02-2012
765. On variance reduction for Markov chain Monte Carlo
Συγγραφέας: Tsourti, Zoi
Ημερομηνία: 02-2012
766. Ανάκτηση εικόνας με LSA
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 02-2012
767. Αναλογιστικές παραδοχές μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία
Συγγραφέας: Κρουστάλλης, Ευστάθιος Ι.
Ημερομηνία: 02-2012
768. Δείκτες αξιών εμπορικών ακινήτων – Εφαρμογές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο και με συσκευές υψηλής τεχνολογίας – Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Τσούκαλης, Δημήτριος Γ.
Ημερομηνία: 02-2012
769. Έκθεση εκτίμησης διαμερίσματος-Εύρεση του βέλτιστου ακινήτου με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
Συγγραφέας: Σάλτη, Ρεβέκκα
Ημερομηνία: 02-2012
770. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Συγγραφέας: Γκότσης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 02-2012
771. Μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων του spread μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων
Συγγραφέας: Ασπιρτάκη, Ροδάνθη
Ημερομηνία: 02-2012
772. Μελέτη φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς της Ινδομεθασίνης με εφαρμογή μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
Συγγραφέας: Κοντοδήμας, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 02-2012
773. Μια εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε δεδομένα από την εκπαίδευση
Συγγραφέας: Σαρρής, Αντώνιος
Ημερομηνία: 02-2012
774. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Συγγραφέας: Γαϊτζή, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2012
775. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χρήσεις τους σε χώρες της Ευρώπης
Συγγραφέας: Παντελέων, Θρασύβουλος Φρ.
Ημερομηνία: 02-2012
776. Πληροφοριακά συστήματα μέτρησης ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων
Συγγραφέας: Πλήτσος, Ευστάθιος
Ημερομηνία: 02-2012
777. Προσομοίωση ακραίων συνθηκών (stress tests) στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Κλεισιάρης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2012
778. Σύσταση εξατομικευμένων ειδήσεων στο φυλλομετρητή
Συγγραφέας: Ποντίκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2012
779. Σχεδιασμός και υλοποίηση ροών εργασίας σε σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2012
780. Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Συγγραφέας: Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Ημερομηνία: 02-2013
781. Privacy by Design και η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Αζά, Θεογνωσία
Ημερομηνία: 02-2013
782. Sentiment analysis on the Twitter feed
Συγγραφέας: Μακρυνιώτη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 02-2013
783. Αναδόμηση και πρότυπα σχεδίασης λογισμικού
Συγγραφέας: Πούλιας, Σωτήριος
Ημερομηνία: 02-2013
784. Αναλογιστική μελέτη για την ασφαλιστική εταιρία ABC για τον κλάδο ζημιών αυτοκινήτου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας
Συγγραφέας: Καστρήσιος, Ιωάννης Μ.
Ημερομηνία: 02-2013
785. Ανάπτυξη μητρώων δεδομένων
Συγγραφέας: Μακρή, Δήμητρα - Νεφέλη
Ημερομηνία: 02-2013
786. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Συγγραφέας: Αφιοντζή, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2013
787. Αποτίμηση των τεχνικών, οικονομικών και κανονιστικών εξελίξεων στους συγκλίνοντες τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου
Συγγραφέας: Ανδρικοπούλου, Φωτεινή
Ημερομηνία: 02-2013
788. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2013
789. Διερεύνηση απαιτήσεων εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με έμφαση σε ζητήματα ασφαλείας του ασθενούς και ηθικά θέματα
Συγγραφέας: Κούρτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 02-2013
790. Διερεύνηση της έμμεσης αποτελεσματικότητας των 'hard to kill' μεταλλακτών στις δοκιμές λογισμικού
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 02-2013
791. Εντοπισμός ανάλυση και αποτίμηση των διανυσμάτων εισόδου δεδομένων σε γραφικές εφαρμογές Java
Συγγραφέας: Φωτιαδάκη, Παναγιώτα-Κυριακή
Ημερομηνία: 02-2013
792. Εξαγωγή συμπερασμάτων από πρότυπα χρήσης (usage patterns) του Web 2.0
Συγγραφέας: Σταύρου, Βασίλειος
Ημερομηνία: 02-2013
793. Επισκόπηση υπηρεσιών και εφαρμογών εκτελούμενων στο νέφος και των χαρακτηριστικών τους
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Χρίστος
Ημερομηνία: 02-2013
794. Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Συγγραφέας: Σπυρόπουλος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 02-2013
795. Εφαρμογή σημασιολογικού ιστού για την διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Συγγραφέας: Βασιλάκος, Διονύσιος
Ημερομηνία: 02-2013
796. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά το νόμο 3655/2008 (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις - προσθήκες των Ν.3863/10, 3996/2011 και 4093/12). Η περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συγγραφέας: Δημητρακοπούλου, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 02-2013
797. Κατάταξη εκφωνημάτων προφορικών διαλόγων
Συγγραφέας: Μπατιστάτος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02-2013
798. Μελέτη σύνθετων μέτρων ομοιότητας και εφαρμογή επέκτασης του edit distance σε δεδομένα κοινωνικού ιστού
Συγγραφέας: Μπαμπαλετάκης, Ελευθέριος
Ημερομηνία: 02-2013
799. Ο μηχανισμός συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (private sector involvement-PSI) στην ανδιάρθρωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Καραδήμα, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2013
800. Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας : επισκόπηση, κατηγοριοποίηση και οντολογίες
Συγγραφέας: Μπίτσικας, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 02-2013

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »