6157 Τεκμήρια βρέθηκαν

761. Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Χρήστος
Ημερομηνία: 02-2007
762. Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης : μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση ανθρωποκεντρικών χωρικά εξαρτημένων εφαρμογών στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας
Συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2007
763. Automatic advertising campaign creation and budget optimization
Συγγραφέας: Λιακόπουλος, Κυριάκος
Ημερομηνία: 02-2011
764. Automatic advertising campaign development : keyword and ad creative generation
Συγγραφέας: Θωμαΐδου, Σταματίνα
Ημερομηνία: 02-2011
765. Data analysis and bidding strategies in sponsored search auctions
Συγγραφέας: Σωτήρη, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2011
766. Predicting the volatility of financial time series analysis
Συγγραφέας: Panagiotidi, Vassiliki
Ημερομηνία: 02-2011
767. Ανακάλυψη φορμών που οδηγούν σε κρυφές βάσεις δεδομένων
Συγγραφέας: Παραδέλλης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 02-2011
768. Ανάπτυξη στεγανογραφικής εφαρμογής σε αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης
Συγγραφέας: Πιτροπάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02-2011
769. Διαχείριση ροών εργασιών σε αποθήκες δεδομένων
Συγγραφέας: Σκολίδης, Βασίλειος
Ημερομηνία: 02-2011
770. Διαχείριση υπευθυνότητας σε δίκτυα τύπου publish/subscribe
Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης, Χρήστος
Ημερομηνία: 02-2011
771. Έλεγχος επιχειρησιακών εφαρμογών
Συγγραφέας: Φουντουκίδου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 02-2011
772. Εννοιολογική αποσαφήνιση λέξεων σε περιβάλλον ανάκτησης πληροφορίας
Συγγραφέας: Παυλοπούλου, Σοφία
Ημερομηνία: 02-2011
773. Εξαγωγή χαρακτηριστικών όρων και κατασκευή προφίλ χρήστη με χρήση δυναμικής συλλογής κειμένων για εξατομίκευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό
Συγγραφέας: Στεφανάτος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2011
774. Κατανομή ροών κίνησης σε ασύρματους σταθμούς με πολλαπλές ενεργές δικτυακές διεπαφές
Συγγραφέας: Ζαφείρης, Βασίλειος
Ημερομηνία: 02-2011
775. Κατηγοριοποίηση σελίδων του κρυφού ιστού
Συγγραφέας: Γιώτης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02-2011
776. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων στο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Συνανίδης, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2011
777. Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Συγγραφέας: Τσίμη, - Γιαννίκου Ελένη
Ημερομηνία: 02-2011
778. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας από-άκρο-σε-άκρο σε περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν διασυνδεμένους παρόχους υπηρεσίας διαδικτύου
Συγγραφέας: Βασιλοπούλου, Σταυρούλα
Ημερομηνία: 02-2011
779. Προγραμματισμό σε μη παραμετρικούς ελέγχους
Συγγραφέας: Γαρυφάλλου, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2011
780. Πρότυπα σχεδίασης λογισμικού (software design patterns) : η διδασκαλία των προτύπων σχεδίασης λογισμικού
Συγγραφέας: Τσακιράκις-Γκικόπουλος, Στυλιανός
Ημερομηνία: 02-2011
781. Σύστημα παροχής διαδικτυακής εξατομίκευσης σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας: Σοφιανόπουλος, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2011
782. Σχεδιασμός και αποτίμηση αρχιτεκτονικής δικτύωσης βασισμένης στο περιεχόμενο
Συγγραφέας: Μακρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2011
783. Υπολογισμός ομοιότητας αντικειμένων με χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2011
784. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Συγγραφέας: Πετράκη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 02-2011
785. Ψηφιακή έρευνα και computer forencis
Συγγραφέας: Νταλάκου, Λαμπρινή
Ημερομηνία: 02-2011
786. Credit rating agencies and their role debt crisis in the Euro area : "Guilty beyond reasonable doubt?"
Συγγραφέας: Σκουρτανιώτη, Ηλέκτρα
Ημερομηνία: 02-2012
787. On variance reduction for Markov chain Monte Carlo
Συγγραφέας: Tsourti, Zoi, Τσούρτη, Ζωή
Ημερομηνία: 02-2012
788. Ανάκτηση εικόνας με LSA
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 02-2012
789. Αναλογιστικές παραδοχές μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία
Συγγραφέας: Κρουστάλλης, Ευστάθιος Ι.
Ημερομηνία: 02-2012
790. Δείκτες αξιών εμπορικών ακινήτων – Εφαρμογές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο και με συσκευές υψηλής τεχνολογίας – Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Τσούκαλης, Δημήτριος Γ.
Ημερομηνία: 02-2012
791. Έκθεση εκτίμησης διαμερίσματος-Εύρεση του βέλτιστου ακινήτου με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
Συγγραφέας: Σάλτη, Ρεβέκκα
Ημερομηνία: 02-2012
792. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Συγγραφέας: Γκότσης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 02-2012
793. Μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων του spread μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων
Συγγραφέας: Ασπιρτάκη, Ροδάνθη
Ημερομηνία: 02-2012
794. Μελέτη φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς της Ινδομεθασίνης με εφαρμογή μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
Συγγραφέας: Κοντοδήμας, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 02-2012
795. Μια εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε δεδομένα από την εκπαίδευση
Συγγραφέας: Σαρρής, Αντώνιος
Ημερομηνία: 02-2012
796. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Συγγραφέας: Γαϊτζή, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2012
797. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χρήσεις τους σε χώρες της Ευρώπης
Συγγραφέας: Παντελέων, Θρασύβουλος Φρ.
Ημερομηνία: 02-2012
798. Πληροφοριακά συστήματα μέτρησης ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων
Συγγραφέας: Πλήτσος, Ευστάθιος
Ημερομηνία: 02-2012
799. Προσομοίωση ακραίων συνθηκών (stress tests) στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Κλεισιάρης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2012
800. Σύσταση εξατομικευμένων ειδήσεων στο φυλλομετρητή
Συγγραφέας: Ποντίκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2012

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »