561. Πολιτική ανταγωνισμού, ρυθμιστική πολιτική και παράλληλο εμπόριο στα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Κουρουκλής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2013
562. Οικονομική προσέγγιση της Ελληνικής γαλακτοπαραγωγής πριν και μετά την καθιέρωση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
Author: Κουβλάκη, Βαλεντίνη
Format: pdf
Date: 12-2013
563. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα: επιπτώσεις στον τραπεζικό ανταγωνισμό και στην κοινωνική ευημερία
Author: Σταυροπούλου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 02-2014
564. Mathematical analysis in game theory
Author: Παναρίτη, Νικολέτα Ι.
Format: pdf
Date: 03-2014
565. Η διαχρονική αξία του χρυσού: ιστορική αναδρομή, εμπειρική έρευνα 1970-2013, ανάλυση προσφοράς ζήτησης
Author: Κοτσιωτάς, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 2014
566. Price cap regulation: case of gasoline in Greece
Author: Kolovou, Eirini
Format: pdf
Date: 04-2014
567. Θεωρία παιγνίων και δημοπρασίες (Auctions) για την ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας: θεωρία και πρακτική – βελτιστοποίηση πρακτικών
Author: Φλούσκου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 1-2010
568. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας σε χαρτοφυλάκια μετοχών
Author: Κουμαριώτης, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 06-2013
569. Πολιτικές ανακεφαλοποίησης τραπεζών
Author: Μποτωνάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 22-01-2014
570. Οι επιδράσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Υπόθεση : Aegean - Olympic
Author: Παπακωνσταντίνου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2014
571. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Author: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 07-2014
572. Βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης σε ανοικτές οικονομίες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία
Author: Νικηφόρος, Μιχαήλ Γεωργίου
Format: pdf
Date: 21-02-2014
573. Αναδιάρθρωση των τραπεζικών ιδρυμάτων : είναι η διαφοροποίηση μια επικερδής στρατηγική;
Author: Τικταπανίδου, Ελπίδα
Format: pdf
Date: 01-2014
574. Η συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη των αγροτικών τυροκομικών προϊόντων (1999-2012)
Author: Τσιάκαλου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2014
575. Έρευνα και ανάπτυξη-καινοτομία: ποιά η σχέση με την οικονομική ανάπτυξη; : ανάλυση των εννοιών της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας και συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη μέσω υποδειγμάτων
Author: Πιλάλης, Ιωάννης
Date: 30-04-2013
576. Η τράπεζα της Αγγλίας, το Federal Reserve, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κρίση του 2008: μια αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών με βάση τον κανόνα του Taylor
Author: Τριανταφύλλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2013
577. Simulated annealing for portfolio optimization
Author: Perellis, Komninos
Format: pdf
578. The green energy evolution of Greece in the European Union and the effect of the policies
Author: Rekatsinas, Antonios
Format: pdf
Date: 12-2013
579. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Author: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Format: pdf
580. Credit risk modeling: applications and literature review
Author: Εμμανουήλ, Γεώργιος Κ.
Format: pdf
Date: 01-2014

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »