21. Στατιστική ανάλυση δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Γκόνης, Σπυρίδων
Format: pdf
22. Μελέτη της αποτελεσματικότητας γραμμικών υποδειγμάτων για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ οικονομικών δεικτών
Author: Δημητρακάκη, Χαρίκλεια Αλεξ.
Format: pdf
Date: 12-2003
23. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Author: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Format: pdf
Date: 01-2004
24. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Author: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Format: pdf
Date: 01-2004
25. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ολική διαχείριση ποιότητας στην εκπαίδευση
Author: Ιατρού, Νικόλαος Παναγιώτη
Format: pdf
Date: 05-2004
26. Έλεγχος ποιότητας και σχολείο
Author: Βουκελάτος, Νικόλαος Γερ.
Format: pdf
Date: 06-2004
27. Στατιστική ανάλυση χρονικής διαμόρφωσης τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων Αθήνας - Πειραιά : 1991-2002
Author: Μάζη, Σοφία Ελένη Σπ.
Format: pdf
Date: 03-2004
28. Διασπορά βολής πυροβολικού
Author: Παπαρσενίου, Βασίλειος Ιωάννη
Format: pdf
Date: 04-2004
29. Ανιχνεύοντας το χθες, διερευνώντας το αύριο της μεταλλευτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας μας : κρίσιμες παράμετροι
Author: Γεωργακάκης, Νίκος Ι.
Format: pdf
Date: 06-2004
30. Αξιολόγηση των σπουδών και των προγραμμάτων επιμόρφωσης ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Author: Αγγέλου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 03-2004
31. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος σε σεισμικά δεδομένα στον ελληνικό χώρο
Author: Βλαμάκης, Κωνσταντίνος Α.
Format: pdf
Date: 03-2004
32. Στατιστική ανάλυση της υποομάδας του δείκτη τιμών καταναλωτή "κρέας γενικά" με τη μεθοδολογία Box-Jenkins
Author: Γκολέμη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 03-2004
33. Εφαρμογή μεθόδων "Recommender Systems"
Author: Δούλη, Μαριγώ Νικολάου
Format: pdf
Date: 07-2004
34. Στατιστική μελέτη αποδόσεων χαρτοφυλακίων ομολόγων
Author: Μαυρίδου, Μαρία Σ.
Format: pdf
Date: 09-2004
35. Εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χαρτιού
Author: Ράπτης, Χρήστος Β.
Format: pdf
Date: 04-2005
36. Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις ενιαίων λυκείων του νομού Φθιώτιδας
Author: Καλτσάς, Ιωάννης Αθανασίου
Format: pdf
Date: 06-2005
37. Το μάθημα της πληροφορικής και η χρήση Internet στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση
Author: Φώτης, Ευστάθιος Χρήστου
Format: pdf
Date: 07-2005
38. Ανάλυση κατά συστάδες : ιεραρχικές και βάσει πιθανοθεωρητικού μοντέλου μέθοδοι
Author: Ανδρούτσου, Μαρία Δ.
Format: pdf
Date: 02-2006
39. Στατιστική ανάλυση των πεενδύσεων χαρτοφυλακίου (Assets - Liabilities)
Author: Κεχριμπάρη, Χριστίνα Σπυρίδωνος
Format: pdf
Date: 03-2006
40. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Author: Καρούκη, Σοφία
Format: pdf
Date: 11-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »