501. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα : πρακτική μελέτη στον τραπεζικό κλάδο
Author: Ντίκου, Μαρία - Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2010
502. Ρύθμιση στην αγορά φυσικού αερίου
Author: Σκαλτσά, Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2010
503. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων στον κλάδο των κατασκευαστικών εταιρειών με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
Author: Νικηφοράκη, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 10-2012
504. Πως διαφοροποιούνται τα beta των μετοχών ανάλογα με τον κύκλο της αγοράς και σε διαρθρωτικές μεταβολές
Author: Μιχόπουλος, Στέφανος
Format: pdf
Date: 08-2014
505. Ο λειτουργικός κίνδυνος στα πιστωτικά ιδρύματα και το αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισής του
Author: Σαράντη, Στυλιανή
Format: pdf
Date: 06-2009
506. Η ψυχολογία των επενδυτών : εισαγωγή στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Author: Δημητρίου, Αποστόλης
Format: pdf
Date: 02-2015
507. Sovereign debt crises and banking crises : a test in the case of Eurozone
Author: Tsitouras, Matthaios
Format: pdf
Date: 02-2015
508. Optimal portfolio management
Author: Tsafou, Aggeliki
Format: pdf
Date: 02-2015
509. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο
Author: Χέλιου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2015
510. Εξωγενής οικονομική μεγέθυνση : το υπόδειγμα του Solow με ανθρώπινο κεφάλαιο
Author: Λιόντος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 03-2015
511. Examing the sources of economic growth : empirical tests on the baseline and augmented Solow model
Author: Μανάλης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 04-2015
512. Ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα : συνθήκες ανταγωνισμού στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα
Author: Σαρακήνου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-2009
513. RPM : ένας κάθετος περιορισμός και η ανάγκη για αναθεώρηση της νομοθεσίας στην Ευρώπη
Author: Αδαμίδου, Ιφιγένεια
Format: pdf
Date: 05-2009
514. Διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων με χρήση παραγώγων
Author: Δημητρόπουλος, Κανέλλος
Format: pdf
Date: 05-2015
515. Behavioral finance και το φαινόμενο herding (αγέλη) στο χρηματιστήριο : μελέτη για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Αγγέλου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 06-2012
516. Ο ρόλος του Ευρωσυστήματος κεντρικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
Author: Δέλλιου, Νικολέττα
Format: pdf
Date: 10-2013
517. Στρατηγική ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος μέσω συγχνωνεύσεων και εξαγορών στον Ελληνικό χώρο υπό τη σκεπή του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού
Author: Δραγατάκη, Βαρβάρα
Format: pdf
Date: 04-2012
518. Εξελίξεις και τάσεις λιανικής αγοράς τηλεπικοινωνιών
Author: Πρωτόπαππα, Ελένη
Format: pdf
Date: 05-2009
519. Μελέτη εκτίμησης κινδύνου σε χαρτοφυλάκια ενέργειας με έμφαση στις μηνιαίες δημοπρασίες αγοράς δικαιωμάτων ενέργειας
Author: Αναστασιάδης, Ανέστης Γ.
Format: pdf
Date: 10-2013
520. Πολιτικές δηλώσεις και χρηματαγορές
Author: Σουροπάνης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 04-2014

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »