101. Ακαμψίες στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: εμπειρική διερεύνηση : Ολλανδία και Βέλγιο
Author: Κομνοπούλου, Μαρία Σ.
Format: pdf
Date: 2003
102. Περιβαλλοντική πολιτική και αγορά εργασίας
Author: Μπούρα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-2002
103. Ίδρυση τραπεζών στον ελλαδικό χώρο (1828-1913)
Author: Ταλιέρης, Γεώργιος
Format: pdf
104. Ανάπτυξη και τεχνολογία στις περιφέρειες της Ελλάδος και της Ευρώπης
Author: Σπηλιοπούλου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-1999
105. Επιθετική τιμολόγηση
Author: Σαχταχτίνσκαγια, Σαμπίνα
Format: pdf
Date: 12-2003
106. Ακαμψίες στην αγορά εργασίας και επιδόματα ανεργίας
Author: Κατσελίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2004
107. Η σχέση ανάμεσα στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και στις αποδόσεις των μετοχών
Author: Πολυράκης, Θεόδωρος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2005
108. Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Παπακωνσταντίνου, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 01-2005
109. Οικονομική θεωρία της διαφήμισης
Author: Πέρρου, Θεοδώρα Γ.
Format: pdf
Date: 01-2006
110. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Format: pdf
Date: 01-2007
111. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Author: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Format: pdf
Date: 01-2007
112. Real estate valuation : hotel appraisal methods : a case study approach
Author: Σταθάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2008
113. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Author: Δημοπούλου, Μαρία
Format: pdf
114. Optimal portfolio analysis
Author: Μπραϊμάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 06-2008
115. Έρευνα και ανάπτυξη και ερευνητικές κοιπραξίες
Author: Μαγκανάρη, Σταματίνα
Format: pdf
Date: 01-2008
116. Από το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα στη δημιουργία του ενιαίου νομίσματος
Author: Τσούμα, Κατερίνα
Format: pdf
Date: 12-1997
117. Ιδιωτικοποίηση, έλεγχος επιχειρήσεων και αποδοτικότητα
Author: Μπενετάτου, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 12-1997
118. Ζήτηση χρήματος και συνολοκλήρωση
Author: Φερίγκος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-1999
119. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Παπαηλιού, Γεώργιος Κ.
Format: pdf
Date: 12-2001
120. Προσδιορισμός των τιμών των μετοχών του Χ.Α.Α.
Author: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2001

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »