201. Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Βλάχος, Αλέξιος Παν.
202. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Author: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 08-2004
203. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 01-2012
204. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Author: Νούλας, Π.
Format: pdf
Date: 09-2004
205. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Βελέντζα, Ελεάνα
Format: pdf
Date: 2012
206. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Στεργίου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2005
207. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Author: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 06-2005
208. Οικονομική κρίση και διεθνές εμπόριο. Πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρία (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη: Ευρωπαϊκός Νότος, η περίπτωση της Ελλάδας)
Author: Λεοντάρη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2013
209. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Author: Φώλας, Μιχαήλ
Format: pdf
210. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Author: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Format: pdf
Date: 09-2013
211. Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Author: Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 05-1996
212. Τουρκία [και] Μέση Ανατολή
Author: Σεραφείμ, Κατερίνα Γ.
Format: pdf
Date: 1997
213. Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων ως πηγή πληροφόρησης πληθωριστικών προσδοκιών
Author: Διρχαλίδου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 05-1997
214. Η διαμόρφωση της διαφοράς ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο κατάθεσης στην ελληνική χρηματαγορά
Author: Χειλάκου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-1997
215. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Author: Γκούρου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 10-2006
216. Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Author: Νικητόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 11-1998
217. Παροχή κοινωνικού εισοδήματος σε όλους τους έλληνες πολίτες
Author: Κατάκος, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 09-1997
218. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Author: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Format: pdf
Date: 2006
219. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Author: Πρασσά, Διονυσία
Format: pdf
Date: 09-1997
220. Στρατηγική διεθνοποίησης των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών 1903-2006
Author: Γανταδάκης, Νικόλαος
Date: 2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »