6203 Items found

401. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου για το σύστημα Fedora
Author: Σοφίκα, Γιάνο
Date: 01-2011
402. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Author: Τσόγκας, Χρήστος
Date: 01-2011
403. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Author: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Date: 01-2011
404. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των credit rating agencies στο χώρο της ΕΕ
Author: Ταραβίρας, Δημήτριος Σ.
Date: 01-2011
405. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Date: 01-2011
406. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Date: 01-2011
407. Exclusion strategies of new businesses
Author: Katsargyri, Georgia
Date: 01-2012
408. Leverage cycles, the profound impact of the global financial crisis on the Greek banking system and the new Basel III regulatory framework aiming at the consolidation of the global financial sector
Author: Γκατζούφας, Αναστάσιος
Date: 01-2012
409. Margin squeeze και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ηρωίδη, Χριστίνα
Date: 01-2012
410. Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
Author: Gargaropoulos, Aristeidis G.
Date: 01-2012
411. Shipping finance and risk management
Author: Κουλούρη, Χαρίκλεια
Date: 01-2012
412. Ανάλυση χαρτοφυλακίου, arch garch μοντέλα και αμοιβαία κεφάλαια
Author: Νικόλα, Πολυξένη
Date: 01-2012
413. Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείων καθιερωμένων εγγραφών με κοινωνικές επισημειώσεις
Author: Δάγλας, Σπύρος
Date: 01-2012
414. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων : τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα
Author: Γιαννιώτη, Χριστιάνα
Date: 01-2012
415. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Date: 01-2012
416. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Date: 01-2012
417. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον : δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής
Author: Γκιόκα, Μαρίνα
Date: 01-2012
418. Εμπορεύσιμες άδειες ρύπων
Author: Αντωνιάδης, Παναγιώτης
Date: 01-2012
419. Εμπορική πολιτική και στρατηγική αλληλεξάρτηση
Author: Τρωαδίτη, Αικατερίνη
Date: 01-2012
420. Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βάχου, Ιωάννα - Μαρία
Date: 01-2012
421. Η καμπύλη Phillips στην οικονομία της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη το συναλλαγματικό καθεστώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών
Author: Ευαγγέλου, Αγγελική - Κωνσταντίνα
Date: 01-2012
422. Η νανοτεχνολογία ως αναδυόμενος κίνδυνος στην ασφαλιστική επιστήμη και πρακτική
Author: Παπαδάτος, Μάριος
Date: 01-2012
423. Κατασκευαστικές εταιρίες και παγκοσμιοποίηση : παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα από διεθνή έργα
Author: Περδικίδη, Φωτεινή
Date: 01-2012
424. Μετανάστριες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
Author: Τζεβελέκου, Ευαγγελία
Date: 01-2012
425. Μια εμπειρική διατριβή αξιολόγησης της επίδοσης των Ελλήνων διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Τσαλαβούτη, Κατερίνα
Date: 01-2012
426. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Date: 01-2012
427. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Author: Βαρβαρέσου, Διονυσία
Date: 01-2012
428. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Date: 01-2012
429. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Date: 01-2012
430. Πολιτικοί οικονομικοί κύκλοι και δημόσιος δανεισμός
Author: Κηλαϊδίτης, Γεώργιος
Date: 01-2012
431. Προστασία της απασχόλησης, παραγωγικότητα και επένδυση
Author: Δήμος, Ευάγγελος
Date: 01-2012
432. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
Author: Κρουστάλης, Χρυσοβαλάντης
Date: 01-2012
433. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους : η εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών
Author: Μπρέμπου, Μαρία
Date: 01-2012
434. Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών και χρήση του υποδείγματος των box-jenkins για την εκτίμηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας
Author: Σφήκας, Ιωάννης Σ.
Date: 01-2012
435. Συμφωνίες αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κέκου, Αθηνά
Date: 01-2012
436. Συνδεδεμένες πωλήσεις και ανταγωνισμός
Author: Λαμπίρη, Ειρήνη-Ιωάννα
Date: 01-2012
437. Τιμολόγηση παραγώγων υπό συνθήκες ετεροσκεδαστικότητας
Author: Κρεμμύδα, Ιωάννα
Date: 01-2012
438. Φαινόμενα δημοσιονομικής εκτροπής σε συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης : εμπειρίες και συμπεράσματα
Author: Ρετζούλα, Χρυσάνθη
Date: 01-2012
439. Determinants of youth unemployment and transition from education to work in Greece
Author: Αλεξίου, Μαρία Γ.
Date: 01-2013
440. O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM) στον τραπεζικό τομέα
Author: Ίλτσιος, Φιλοκτήμων
Date: 01-2013

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »