5782 Items found

401. Ανάλυση χαρτοφυλακίου, arch garch μοντέλα και αμοιβαία κεφάλαια
Author: Νικόλα, Πολυξένη
Date: 01-2012
402. Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείων καθιερωμένων εγγραφών με κοινωνικές επισημειώσεις
Author: Δάγλας, Σπύρος
Date: 01-2012
403. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων : τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα
Author: Γιαννιώτη, Χριστιάνα
Date: 01-2012
404. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Date: 01-2012
405. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Date: 01-2012
406. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον : δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής
Author: Γκιόκα, Μαρίνα
Date: 01-2012
407. Εμπορεύσιμες άδειες ρύπων
Author: Αντωνιάδης, Παναγιώτης
Date: 01-2012
408. Εμπορική πολιτική και στρατηγική αλληλεξάρτηση
Author: Τρωαδίτη, Αικατερίνη
Date: 01-2012
409. Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βάχου, Ιωάννα - Μαρία
Date: 01-2012
410. Η καμπύλη Phillips στην οικονομία της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη το συναλλαγματικό καθεστώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών
Author: Ευαγγέλου, Αγγελική - Κωνσταντίνα
Date: 01-2012
411. Η νανοτεχνολογία ως αναδυόμενος κίνδυνος στην ασφαλιστική επιστήμη και πρακτική
Author: Παπαδάτος, Μάριος
Date: 01-2012
412. Κατασκευαστικές εταιρίες και παγκοσμιοποίηση : παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα από διεθνή έργα
Author: Περδικίδη, Φωτεινή
Date: 01-2012
413. Μετανάστριες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
Author: Τζεβελέκου, Ευαγγελία
Date: 01-2012
414. Μια εμπειρική διατριβή αξιολόγησης της επίδοσης των Ελλήνων διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Τσαλαβούτη, Κατερίνα
Date: 01-2012
415. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Date: 01-2012
416. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Author: Βαρβαρέσου, Διονυσία
Date: 01-2012
417. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Date: 01-2012
418. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Date: 01-2012
419. Πολιτικοί οικονομικοί κύκλοι και δημόσιος δανεισμός
Author: Κηλαϊδίτης, Γεώργιος
Date: 01-2012
420. Προστασία της απασχόλησης, παραγωγικότητα και επένδυση
Author: Δήμος, Ευάγγελος
Date: 01-2012
421. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
Author: Κρουστάλης, Χρυσοβαλάντης
Date: 01-2012
422. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους : η εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών
Author: Μπρέμπου, Μαρία
Date: 01-2012
423. Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών και χρήση του υποδείγματος των box-jenkins για την εκτίμηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας
Author: Σφήκας, Ιωάννης Σ.
Date: 01-2012
424. Συμφωνίες αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κέκου, Αθηνά
Date: 01-2012
425. Συνδεδεμένες πωλήσεις και ανταγωνισμός
Author: Λαμπίρη, Ειρήνη-Ιωάννα
Date: 01-2012
426. Τιμολόγηση παραγώγων υπό συνθήκες ετεροσκεδαστικότητας
Author: Κρεμμύδα, Ιωάννα
Date: 01-2012
427. Φαινόμενα δημοσιονομικής εκτροπής σε συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης : εμπειρίες και συμπεράσματα
Author: Ρετζούλα, Χρυσάνθη
Date: 01-2012
428. Determinants of youth unemployment and transition from education to work in Greece
Author: Αλεξίου, Μαρία Γ.
Date: 01-2013
429. O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM) στον τραπεζικό τομέα
Author: Ίλτσιος, Φιλοκτήμων
Date: 01-2013
430. Property valuation & G.I.S. application in real estate
Author: Μυρωνίδης, Διονύσιος
Date: 01-2013
431. Recent developments in adaptive control charts
Author: Poulopoulos, Ioannis-Leonidas
Date: 01-2013
432. Stochastic analysis in Hilbert space and application to interest rate theory
Author: Giouvanelli, Maria E.
Date: 01-2013
433. Αλγόριθμος αυτόματης αποκοπής καταλήξεων στην ελληνική γλώσσα
Author: Μυγδάνης, Γιάννης
Date: 01-2013
434. Αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Author: Κατσαβού, Λήδα
Date: 01-2013
435. ΑΠΕ: Ηλιακή Ενέργεια
Author: Μιχαηλίδου, Σταματία
Date: 01-2013
436. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Δεληγιάννης, Νικόλαος Ι.
Date: 01-2013
437. Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης
Author: Κέντρου, Ευδοκία Σ.
Date: 01-2013
438. Η τράπεζα της Αγγλίας, το Federal Reserve, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κρίση του 2008: μια αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών με βάση τον κανόνα του Taylor
Author: Τριανταφύλλου, Μαρία
Date: 01-2013
439. Η χρησιμοποίηση της ανάλυσης επιβίωσης στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Author: Μαρκαντωνάκης, Πολύβιος Γ.
Date: 01-2013
440. Μια προσέγγιση στη σχέση εισόδημα - ευτυχία σε ένα δευτερογενές επίπεδο αναγκών και επιθυμιών: το πρόβλημα, το παράδοξο στη σχέση εισόδημα - ευτυχία και η ερμηνεία του
Author: Γκιόκα, Χαρίκλεια
Date: 01-2013

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »