161. Η οικονομική αξία των βελτιώσεων στην λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού σύμφωνα με την οδηγία - πλαίσιο περί υδάτων
Author: Θεοδώρου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2012
162. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2012
163. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2012
164. Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Author: Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 12-2011
165. Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Author: Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2012
166. Παραβίαση των κοινοτικών ελευθεριών από την άμεση φορολογία των κρατών μελών
Author: Τάση, Ευφροσύνη Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
167. Εξωτερικό χρέος
Author: Ζαμπετάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2011
168. Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Βλάχος, Αλέξιος Παν.
169. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 01-2012
170. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
Author: Βελέντζα, Ελεάνα
Date: 2012
171. Οικονομική κρίση και διεθνές εμπόριο. Πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρία (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη: Ευρωπαϊκός Νότος, η περίπτωση της Ελλάδας)
Author: Λεοντάρη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2013
172. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Author: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Format: pdf
Date: 09-2013
173. Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Author: Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 05-1996
174. Τουρκία [και] Μέση Ανατολή
Author: Σεραφείμ, Κατερίνα Γ.
Format: pdf
Date: 1997
175. Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων ως πηγή πληροφόρησης πληθωριστικών προσδοκιών
Author: Διρχαλίδου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 05-1997
176. Η διαμόρφωση της διαφοράς ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο κατάθεσης στην ελληνική χρηματαγορά
Author: Χειλάκου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-1997
177. Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Author: Νικητόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 11-1998
178. Παροχή κοινωνικού εισοδήματος σε όλους τους έλληνες πολίτες
Author: Κατάκος, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 09-1997
179. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Author: Πρασσά, Διονυσία
Format: pdf
Date: 09-1997
180. Empirical tests of the capital asset pricing model
Author: Parissi, Sofia
Format: pdf
Date: 09-1997

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »