524. Το φαινόμενο asset growth και η επίδραση των λογιστικών δεδουλευμένων στις αποδόσεις των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες την περίοδο 2016-2013
Συγγραφέας: Μουρκιώτη, Σωτηρία
Ημερομηνία: 10/31/2014
525. Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η ασύμμετρη πληροφόρηση στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2008-2012
Συγγραφέας: Μούρτζιος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11/30/2014
526. Η επίδραση των blockholders στη χειραγώγηση κερδών στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2005-2013
Συγγραφέας: Λυμέρης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 10/31/2014
527. Do valuation measures provide any insight on inside trading practices and possibility of observing abnormal returns from such trading? The Athens Stock Exchange case
Συγγραφέας: Sarapchanas, Vasilios, Σαραπχανάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2014
528. Analysis of cash flow statements
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2016
529. Market based accounting research
Συγγραφέας: Στεργίου, Ιωάννης
Ημερομηνία: 10/31/2014
530. Volatility modelling in shipping freight markets
Συγγραφέας: Βολίκα, Κασσιανή
Ημερομηνία: 08/25/2016
532. Παράγοντες επίδρασης των μετοχών και αγοραία αξία χρηματικών διαθεσίμων των τραπεζών του ευρωπαϊκού νότου πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008
Συγγραφέας: Φλέγκας, Λάμπρος
Ημερομηνία: 07/31/2016
533. Η αντίδραση των χρηματοοικονομικών αναλυτών σε περιπτώσεις διαφθοράς επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Καϊμακίδου, Ελευθερία
Ημερομηνία: 07/31/2016
534. Διερεύνηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών εργαλείων στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Ζήκου, Αφροδίτη
Ημερομηνία: 07/10/2015
535. Η ικανότητα των βασικών και μη βασικών ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα για την πρόβλεψη μελλοντικών ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Σκουτέλης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 07/15/2015
536. Essays on the predictive ability of the yield curve in the aftermath of the global financial crisis: a nonlinear approach
Συγγραφέας: Avdoulas, Christos
537. Is Personal Branding pushing the epistemological boundaries of marketing?
Συγγραφέας: Zarkada, Anna K.
Ημερομηνία: 2014
538. ECB monetary policy in the presence of nonlinearities
Συγγραφέας: Kouretas Georgios P., Drakos, Anastassios
Ημερομηνία: 15/09/2013
539. Three essays on monetary policy and international financial markets
Συγγραφέας: Bratis, Theodoros D.
Ημερομηνία: 01/30/2015
540. ERP συστήματα κι επιδράσεις στη διοικητική λογιστική
Συγγραφέας: Γάκης, Θοδωρής
Ημερομηνία: 31/10/2005

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »