501. Στρατηγική και αποτίμηση επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αδαμοπούλου, Χαρίκλεια
Μορφή: pdf
502. Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Τσουμελέα, Βασιλική
Μορφή: pdf
503. Ένας κίνδυνος, δυο αγορές: ποια η σχέση μεταξύ της αγοράς των ομολόγων και εκείνης των CDS. Υπάρχει ροή πληροφοριών μεταξύ της αγοράς των μετοχών και των CDS;
Συγγραφέας: Νάσης, Μαρτίνος
Μορφή: pdf
504. Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis
Συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
505. Stocks’ liquidity and asset pricing
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Λυδία
Μορφή: pdf
506. Systemic risk and country selection, an investment strategy based on systemic risk
Συγγραφέας: Ζαλούμης, Νικόλαος
507. Accounting and capital markets: the disaggregated earnings with evidence from the shipping industry
Συγγραφέας: Λάμπρου, Αντωνία-Μαρία
508. Η επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία και τον πολλαπλασιαστή Ρ/Β
Συγγραφέας: Κατσαράς, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
509. Η χειραγώγηση των τραπεζικών κερδών
Συγγραφέας: Χαριτωνίδου, Μαριέττα Ε.
Μορφή: pdf
510. Κεφαλαιοποίηση εξόδων ανάπτυξης και χειραγώγηση κερδών μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Ενδείξεις από γερμανικές εισηγμένες εταιρίες κατά την περίοδο 2006-2013
Συγγραφέας: Τσολάκη, Μαρίνα-Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2015
511. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Συγγραφέας: Angelopoulos, Georgios
Μορφή: pdf

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »