561. Η επίδραση των hedge fund στην αξία των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου για την περίοδο 2009-2016
Συγγραφέας: Σακκάς, Ηλίας
562. Κεφαλαιακή διάρθρωση και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Καράμπελα, Αγγελική
563. Προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS Spread στις αναπτυσσόμενες αγορές
Συγγραφέας: Βλάχου, Ανδρονίκη
564. Η επίδραση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Καρανάνος, Μενέλαος
565. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Συγγραφέας: Κυριακάκης, Μάρκος
566. Optimal asset allocation using CVaR
Συγγραφέας: Daktylidi, Iliana
567. Ανάλυση μεθόδων αποτίμησης και σύγκριση των υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Συγγραφέας: Ζήκος, Σπύρος
568. Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου
Συγγραφέας: Μουγκόπετρος, Χρήστος
569. Η χρήση αγοραίων μετρικών και η συμπληρωματικότητά τους με τις κανονιστικές μετρικές στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Ρωμανόπουλος, Αθανάσιος
570. Αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές: εμπειρική μελέτη στο πλαίσιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
Συγγραφέας: Μακρή, Κωνσταντίνα
571. Διερεύνηση αποτελεσματικότητας υποδειγμάτων εντοπισμού παραποίησης οικονομικών καταστάσεων M-SCORE και F-SCORE
Συγγραφέας: Καμπόλη, Μαρία
572. Δυναμική ανάλυση της προσφοράς τραπεζικής πίστης
Συγγραφέας: Κωτσοπούλου, Ευαγγελία
573. Συγκριτική ανάλυση πιστωτικού κινδύνου εισηγμένων ιταλικών και ολλανδικών επιχειρήσεων σε περίοδο ανάπτυξης και ύφεσης για τα έτη 2005-2012
Συγγραφέας: Αθανασοπούλου, Ελένη
574. Δευτερογενείς επιδράσεις μεταξύ της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Future market) και της αγοράς συμβολαίων άμεσης παράδοσης (Spot market) στην αγορά συναλλάγματος
Συγγραφέας: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
575. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων των 28 μεγαλύτερων Δήμων της Αττικής
Συγγραφέας: Μπερνιδάκης, Στυλιανός
576. Algorithmic trading and transaction costs
Συγγραφέας: Antonopoulos, Dimitrios D.
577. Οι Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης: ποιοι οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίησή τους, όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ: μία εμπειρική μελέτη γαλλικών εταιρειών εισηγμένων στο γαλλικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Λατσός, Δημήτριος
578. Η μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ: η επίδραση της πρώτης εφαρμογής και υιοθέτησης των ΕΛΠ στις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητά τους
Συγγραφέας: Ρέντζελα, Θεοδώρα
579. Turning from National to International Financial Reporting Standards: evidence from Greece
Συγγραφέας: Σκουτέλα, Δέσποινα-Ευσταθία
580. Nation brand: exploring the concept
Συγγραφέας: Psimouli, Maria
Ημερομηνία: 09-05-2016

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »