601. Η επίδραση των συστηματικών και επιχειρησιακών παραγόντων στα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Συγγραφέας: Τριγάζη, Αθηνά
602. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών
Συγγραφέας: Γανώτη, Κωνσταντίνα
603. What are the key determinants of non performing loans?
Συγγραφέας: Σωτηρίου, Δήμητρα
604. Συμμόρφωση οικονομικών καταστάσεων μεγάλων εταιρειών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Συγγραφέας: Χατζηγεωργίου, Ιωάννης
605. Η αντίδραση των τιμών στις εταιρικές ανακοινώσεις κερδών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για την περίοδο 2006-2017
Συγγραφέας: Καράλη, Ελισσάβετ-Μαρία
606. Σχέση δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) με Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (M&Asand SentimentIndices Relationship)
Συγγραφέας: Ζαχαρίου, Ιωάννης
607. Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και οι προοπτικές του στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Γιαλέρη, Άρτεμις
608. Η σχέση του κεφαλαίου κίνησης με τη κερδοφορία στην Ελλάδα της κρίσης
Συγγραφέας: Καρλή, Έλενα
609. Mandating IFRS in an unfavorable environment. The Greek Experience
Συγγραφέας: Μπουλούγαρη, Ερατώ
610. Optimization methods for multi-echelon vehicle routing problems with intermediate transshipment points
Συγγραφέας: Nikolopoulou, Amalia
611. Επιχειρησιακή στρατηγική και ποιότητα κερδών στην Ελλάδα για την περίοδο 2005-2015
Συγγραφέας: Δράγκου, Μαριάνθη
612. A predictive model for the acceptance of pervasive information systems by individuals
Συγγραφέας: Καραϊσκος, Δημήτρης Χ., Karaiskos, Dimitris C.
613. Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την περίοδο 2011-2015: συγκριτική ανάλυση κλάδου. Συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευσή της
Συγγραφέας: Πατσατζής, Ευστράτιος
614. Η συμπεριφορά του φαινομένου "Sticky Cost" στις ελληνικές επιχειρήσεις προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης
Συγγραφέας: Γερασιμίδης, Εμμανουήλ
615. Ο ρόλος της απόδοσης ευκολίας στην αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασικών μετάλλων
Συγγραφέας: Παπουλάκος, Ιωάννης
616. Πρόβλεψη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με χρήση αριθμοδεικτών
Συγγραφέας: Μπονάτος, Ιωάννης
617. Does Working Capital Management Affect Profitability Of U.K. Firms?
Συγγραφέας: Μακρης, Γεώργιος
618. Μακροοικονομικοί παράγοντες επίδρασης στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στη ζώνη του ευρώ
Συγγραφέας: Μπάκα, Ελένη-Μαρία
619. Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη λογιστική ποιότητα: η περίπτωση των G7 χωρών
Συγγραφέας: Μοναστηριώτη, Αναστασία-Μαρία
620. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων
Συγγραφέας: Σκλάβου, Ειρήνη

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »