461. Εταιρικές γνωστοποιήσεις και συμπεριφορά των αναλυτών : μελέτη στις Ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες
Συγγραφέας: Ιγγλέζου, Ττατιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
462. Detecting earning management by IPO firms
Συγγραφέας: Παπουτέ, Άννα-Κλειώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
463. Performance evaluation and common risk factors of exchange traded funds : the case of shipping etf versus theoritical shipping portfolios
Συγγραφέας: Συμιτσή, Ευθυμία Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
464. Μελέτη ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων του κεφαλαίου κίνησης και συσχέτισής του με την κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων εταιριών για την περίοδο 2005-2010
Συγγραφέας: Μωραΐτη, Χαρίκλεια - Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
465. Finanacial distress : evidence from the U.S market (1999-2009)
Συγγραφέας: Στρατέλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
466. Earnings management κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Λυρίστη, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
467. Alternative explanations of the price behavior on the ex-dividend day of common stocks listed in U.S and Greek exchanges
Συγγραφέας: Efthymiou, Vassilios A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
468. Διεθνή λογιστικά πρότυπα (μεταβλητές που επηρεάζουν το δανεισμό των επιχειρήσεων)
Συγγραφέας: Ματσούκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
469. Finanacial crisis and adoption of the amendments to IAS 39-IFRS 7 : empirical evidence from Hellenic and European banks
Συγγραφέας: Carelli, Giacomo
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2009
470. Οργανωσιακή κουλτούρα: πως επηρεάζει τη διοίκηση απόδοσης;
Συγγραφέας: Θεοδωροπούλου, Μαρία, Μαγγιώρου, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
471. Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών μεγεθών : εμπειρική έρευνα για την προβλεψιμότητα των κερδών στις Ελληνικές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μαγκάνα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
472. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής μόχλευσης: εμπειρική ανάλυση στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Μάρη, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
473. Abnormal stock returns prior to divided announcements in the London Stock Exchange and the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας: Τσούκα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
474. Καμπύλη απόδοσης και κρατικά ομόλογα : μέθοδοι υπολογισμού και ανάλυσης της προγνωστικής τους ικανότητας
Συγγραφέας: Ρες, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
475. Ρητορική και πρόκληση: τα συναισθήματα, οι αξίες και οι στάσεις των καταναλωτών έναντι ρητορικών προκλητικών διαφημίσεων
Συγγραφέας: Θεοδωράκης, Ιωάννης Γ.
Ημερομηνία: 06-2011
476. Δείκτες αξιών εμπορικών ακινήτων – Εφαρμογές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο και με συσκευές υψηλής τεχνολογίας – Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Τσούκαλης, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
477. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Συγγραφέας: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
478. Συν-αγωνισμός (co-opetition) μεταξύ μεταφορικών και 3PL εταιρειών
Συγγραφέας: Κυριαζής, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 2014
479. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος και επηρεασμός της απόδοσης των μετοχών - περίπτωση χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Απότριας, Φώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
480. Η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην τιμή της μετοχής
Συγγραφέας: Βάλβη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »