421. Η ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων : αποτελέσματα από την εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων εντοπισμού διαχείρισης κερδών
Συγγραφέας: Καρμπαδάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2012
422. Οι συνέπειες της υιοθέτησης του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην ποιότητα εξωτερικού ελέγχου, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στον πλούτο των μετοχών
Συγγραφέας: Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα
423. Στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό: ο ρόλος των ατομικών διαφορών και των διαδικασιών της ομάδας στη μελέτη της καινοτομίας
Συγγραφέας: Χατζή, Σοφία Χ.
Ημερομηνία: 02-2013
424. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
425. ΔΛΠ 17: Μισθώσεις. Η υιοθέτηση του προτύπου και τα αποτελέσματα του στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Μπαλωμένου, Αλεξάνδρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2009
426. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Συγγραφέας: Ντοκόζη, Αφροδίτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
427. Οικονομικές συνέπειες των διεθνών λογιστικών προτύπων
Συγγραφέας: Ζούκη, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
428. Bank lending practices and market outcomes in Europe
Συγγραφέας: Γκαβογιαννάκη, Ευδοκία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
429. The determinants of the CDS - bond basis
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ιορδάνης
Ημερομηνία: 23-07-2012
430. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των accruals
Συγγραφέας: Δραγασάκη, Κλεοπάτρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
431. Η φύση του πιστωτικού κινδύνου των χωρών της Ευρωζώνης : τοπικά ή παγκόσμιας κλίμακας χαρακτηριστικά;
Συγγραφέας: Τοπάλογλου, Ευγενία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
432. Εκτίμηση καταναλωτικών προτιμήσεων βάσει της ωφελιμιστικής τιμολόγησης χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα : μια εφαρμογή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Χρηστάκης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
433. Η μεταβολή των στόχων των κεντρικών τραπεζών και η διαχείριση της κρίσης ρευστότητας : η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περίοδο 2008-2011
Συγγραφέας: Κοδέλλα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
434. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
435. Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Κούνας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
436. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
437. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
438. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός στρατηγικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό των μισθών - Συνταξιοδοτικά ταμεία
Συγγραφέας: Ελισσαίος, Αγγελής Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
439. Financial crisis and lending conditions
Συγγραφέας: Μπιμπλής, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
440. Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Συγγραφέας: Αρμάος, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »