361. Χειραγώγηση κερδών και η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες της Ευρώπης: στοιχεία από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία
Συγγραφέας: Ρουμπελάκη, Νεκταρία
362. Ο ρόλος του συναισθήματος στον καθορισμό των CDS κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Συγγραφέας: Φώσκολου, Μαρία-Θηρεσία
363. Sector rotation in the US market, based on exploiting option information and implied volatility forecasting power
Συγγραφέας: Σταμίρης, Χρήστος
364. How significant is momentum in the dynamics of risk neutral distributions: evidence from the S&P500
Συγγραφέας: Αμπνούσι, Βαρτάν-Κεσίζ
365. Τι επηρεάζει τα spreads των κρατικών Credit Default Swaps (CDS) στις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες
Συγγραφέας: Λαγουμιντζής, Νικόλαος
366. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, ποιότητα λογιστικών καταστάσεων
Συγγραφέας: Κανελλοπούλου, Φωτούλα
367. Ο εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Τριμπόνια, Μαρίνα
368. Η ικανότητα εντοπισμού παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Συγγραφέας: Ποργιοπούλου, Αικατερίνη
369. Αγελαία συμπεριφορά σε χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αγορές: ανάλυση βιβλιογραφίας και εμπειρική μελέτη στον δείκτη DAX30
Συγγραφέας: Κούρος, Κωνσταντίνος
370. Ο ρόλος των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων στην αποτίμηση μιας επιχείρησης
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκη, Μαρία-Ειρήνη
371. Η επιλογή της παρουσίασης της κατάστασης συνολικών εσόδων στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδιίου επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μυλωνά, Ευαγγελία
373. Risk aversion coefficient estimation-Athens Stock Exchange
Συγγραφέας: Ρέντζη, Βασιλική
374. Εποχικότητα στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships)
Συγγραφέας: Μίχας, Χρήστος
375. Nέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης
Συγγραφέας: Παπαχρήστου, Σταμάτης
376. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
Συγγραφέας: Γυπαράκη, Ελένη
377. Επίδραση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στη χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και πραγματικών μέσων: μελέτη περίπτωσης στις χώρες Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο
Συγγραφέας: Καραμανώλη, Αρετή
378. The effects of IFRS on investment decisions
Συγγραφέας: Kapellas, Konstantinos A., Καπέλλας, Κωνσταντίνος Α.
Ημερομηνία: 07-03-2018
379. The impact of IFRS on investors
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 16-11-2016
380. Η αντίδραση των τιμών των μετοχών στις εταιρικές ανακοινώσεις των Βρετανικών εταιριών για τη περίοδο 2005-2016
Συγγραφέας: Καρακαντή, Ερμιόνη - Ελένη
Ημερομηνία: 12-09-2016

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »