341. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος και η διαδικασία αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών: ανάλυση βάσει δεδουλευμένων στοιχείων
Συγγραφέας: Καράκελλε, Φωτεινή
342. Μέτρα νομισματικής πολιτικής και η ισοτιμία του ευρώ
Συγγραφέας: Ρεβενιώτης, Σπύρος
343. Αξία σε κίνδυνο και αναμενόμενες μετοχικές αποδόσεις
Συγγραφέας: Προβατάς, Αλέξανδρος-Μάριος
344. Η θεωρία κόστους-οφέλους της κεφαλαιακής διάρθρωσης μετά την κρίση
Συγγραφέας: Ντανάση, Αναστασία
345. Μέτρηση της επίδρασης των επενδύσεων σε άυλα πάγια στις βιομηχανικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ισπανία τις χρονιές 2010-2016
Συγγραφέας: Ζήση, Αναστασία
346. Sticky συμπεριφορά κόστους: πως εφαρμόζεται στις ελληνικές μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Δημητρίου, Παναγιώτης
347. Η μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των εταιριών που υλοποιούν προγράμματα αγορών ιδίων μετοχών
Συγγραφέας: Σπύρου, Αλέξανδρος
348. Επιχειρηματική στρατηγική και χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος: η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας την περίοδο 2011-2016
Συγγραφέας: Ζόμπολας, Παναγιώτης
349. Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Γκάνη, Ελπίδα
350. The differential effect of M&As on corporate performance: evidence from Eurozone
Συγγραφέας: Gkikopoulos, Spyridon
351. Επενδυτικές στρατηγικές αντίθετης επενδυτικής δραστηριότητας και ωθήσεως: μελέτη περίπτωσης Ελληνικού Χρηματιστηρίου
Συγγραφέας: Κατσιουλέρη, Ανδρομάχη
352. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της φαρμακευτικής δαπάνης
Συγγραφέας: Ζωγράφου, Ευσταθία
353. Επισφάλεια στις τράπεζες πριν και μετά την οικονομική κρίση σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία
Συγγραφέας: Κοροβέσης-Καραγιάννης, Βασίλειος
354. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας των τραπεζών κατά το διάστημα 2000-2016
Συγγραφέας: Διακογιαννάκης, Εμμανουήλ Ι.
355. Ιδιότητες των κερδών στις εισηγμένες επιχειρήσεις: στοιχεία από την Ευρώπη
Συγγραφέας: Σταματοπούλου, Γεωργία
356. The accounting determinants of banks stock prices
Συγγραφέας: Οικονομίδης, Μάριος
357. Μακροοικονομικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον δανεισμό των επιχειρήσεων κατά τις περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Λουκάς
358. Τα κόστη και τα οφέλη της υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Συγγραφέας: Τσούμπας, Χρήστος
359. Η ανίχνευση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Συγγραφέας: Λολίδης, Αναστάσιος
360. Η αντίδραση των επενδυτών σε ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Λογοθέτη, Πολυξένη

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »