321. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών
Συγγραφέας: Χάντρι, Ελόνα
322. Αγελαία συμπεριφορά σε Ελλάδα και Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης (2007-2016)
Συγγραφέας: Πανούλη, Αγγελική
323. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: μελέτη της επίδρασης τους στην κερδοφορία και στη τιμή της μετοχής
Συγγραφέας: Γερακίτη, Μαρία
324. Αντιδράσεις επενδυτών σε ακραία γεγονότα της αγοράς: η περίπτωση χρηματιστηριακών και ενεργειακών χαρτοφυλακίων στις Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Μπαλαγούρας, Σπυρίδων
325. Η αποτίμηση της αγοράς για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Συγγραφέας: Μικελοπούλου, Σοφία
326. Αιτίες και συνέπειες της βελτίωσης του πληροφοριακού περιβάλλοντος για ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά την περίοδο 2005-2010
Συγγραφέας: Λυκούρη, Βικτώρια
327. Η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης πάνω στα δεδουλευμένα και πραγματικά έσοδα των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Συγγραφέας: Πενταράκης, Κωνσταντίνος
328. Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των επιχειρηματικών επενδύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης
Συγγραφέας: Κόττας, Φερδινάντος
329. Προσδιοριστικοί παράγοντες διακράτησης εταιρικών χρηματικών διαθεσίμων στις ΗΠΑ
Συγγραφέας: Χουσιαδά, Βάγια-Γεωργία
330. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων με τον εναλλακτικό τρόπο για τις ναυτιλιακές εταιρείες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης κατά τα ετη 2008-2016
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Δημήτριος
331. Exploring short-term herding behavior in the US Corporate Bond Market
Συγγραφέας: Katsarou, Aikaterini-Maria
332. Μελέτες περιπτώσεων διαφθοράς επιχειρήσεων: ανάλυση περιεχομένου των FCPA Enforcement Actions
Συγγραφέας: Μαυροματίδου, Δέσποινα
333. Earnings management: an analysis of opportunistic behavior, monitoring mechanism and financial distress
Συγγραφέας: Μαντέλος, Γεώργιος
334. Χρήση παραγώγων και χαρακτηριστικά των τραπεζών
Συγγραφέας: Χαρόβας, Χρήστος
335. Η επίδραση της τροποποιημένης ελεγκτικής γνώμης στη διαθεσιμότητα της πίστωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Βασίλειος
336. Πρόβλεψη της πιθανότητας πτώχευσης σε εταιρείες κατασκευαστικού κλάδου της Ευρώπης (2006-2012)
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Ανδριάνα
337. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον φαρμακευτικό κλάδο για την αγορά των ΗΠΑ
Συγγραφέας: Διαμαντώνη, Ελένη
338. Financial analysts’ forecasts of company performance incorporation of macroeconomic expectations
Συγγραφέας: Pavlopoulou-Lelaki, Olga-Chara
339. Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της χειραγώγησης κερδών και του κινδύνου πτώχευσης των εταιριών
Συγγραφέας: Κοζίας, Βασίλειος
340. Προβλεπτική ικανότητα και επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Ιωάννης

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »