281. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων
Συγγραφέας: Σκλάβου, Ειρήνη
282. Η εκτίμηση φορολογικών αξιών των στοιχείων του ισολογισμού με βάση τα ΔΛΠ: η περίπτωση της Γαλλίας και της Πορτογαλίας
Συγγραφέας: Κορωνιάς, Σωτήριος
283. Η επίδραση της μεταβολής των accruals στη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
Συγγραφέας: Κεμενές, Δημήτριος Σ.
284. Ρευστότητα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Συγγραφέας: Χανζαράς, Αριστείδης
285. Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Συγγραφέας: Κολοβού, Βασιλική
286. Η φοροαποφυγή των επιχειρήσεων στη Γαλλία και στη Γερμανία κατά τα έτη 2008-2015 (περίοδος κρίσης & περίοδος μετά την κρίση)
Συγγραφέας: Μπουραζάνη, Αλεξάνδρα
287. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την διάρκεια συγχωνεύσεων - εξαγορών των ευρωπαϊκών εταιρειών
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Θωμάς
Ημερομηνία: 18-11-2018
288. Voluntary Management Forecasts: Implications on Financial Reporting Quality
Συγγραφέας: Chronopoulos, Panagiotis I.
289. The pricing of bank stocks in Europe
Συγγραφέας: Βεργόγιαννη, Νικολέττα
290. Η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ φορολογίας και λογιστικής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ταλιαντζής, Κωνσταντίνος
291. Μελέτη και αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τη διάρθρωση του βασικού φορολογικού συντελεστή για την περίοδο 2006-2015
Συγγραφέας: Σπηλιοπούλου, Νικολέττα
292. Η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις των κερδών του πρώτου έτους υποχρεωτικής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσακαλάκη, Ελευθερία
293. Η μεταβλητότητα στην αγορά κατοικίας των Η.Π.Α. και παράγωγα ακίνητης περιουσίας: σχέσεις αιτιότητας και συνολοκλήρωσης
Συγγραφέας: Ρίκος, Μιχάλης-Δημήτριος
294. Η σημασία εφαρμογής των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων σε μια μη-εισηγμένη ελληνόκτητη πλοιοκτήτρια εταιρία
Συγγραφέας: Λίτος, Ιωάννης-Σπυρίδων
295. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στους δήμους στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πετροδασκαλάκης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 2007
296. Η εφαρμογή του comprehensive income. Ενδείξεις από την αμερικανική αγορά
Συγγραφέας: Τουτουζάς, Κωνσταντίνος
297. Αντιστάθμιση κινδύνων μέσω παραγώγων: λογιστική αντιστάθμισης: έρευνα σε 10 ελληνικές εταιρίες του Χ.Α.Α. 2005-2008
Συγγραφέας: Στεργίου, Σαββίνα Γ.
298. Η προβλεπτική ικανότητα των volatility smirks των δικαιωμάτων πάνω στην αγορά των υποκείμενων τίτλων
Συγγραφέας: Στρατικόπουλος, Φώτιος
299. Αποτελεσματικότητα της αγοράς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών: έρευνα για ύπαρξη: January effect, Weekend effect & Size effect
Συγγραφέας: Κανάρης, Φρέσκος
300. Αιτίες και συνέπειες της μεταβολής του περιβάλλοντος πληροφόρησης στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις κατά τη χρονική περίοδο 2011-2015
Συγγραφέας: Κομίνης, Ορέστης

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »