241. Συγκριτική ανάλυση πιστωτικού κινδύνου εισηγμένων ιταλικών και ολλανδικών επιχειρήσεων σε περίοδο ανάπτυξης και ύφεσης για τα έτη 2005-2012
Συγγραφέας: Αθανασοπούλου, Ελένη
242. Δευτερογενείς επιδράσεις μεταξύ της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Future market) και της αγοράς συμβολαίων άμεσης παράδοσης (Spot market) στην αγορά συναλλάγματος
Συγγραφέας: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
243. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων των 28 μεγαλύτερων Δήμων της Αττικής
Συγγραφέας: Μπερνιδάκης, Στυλιανός
244. Algorithmic trading and transaction costs
Συγγραφέας: Antonopoulos, Dimitrios D.
245. Οι Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης: ποιοι οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίησή τους, όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ: μία εμπειρική μελέτη γαλλικών εταιρειών εισηγμένων στο γαλλικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Λατσός, Δημήτριος
246. Η μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ: η επίδραση της πρώτης εφαρμογής και υιοθέτησης των ΕΛΠ στις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητά τους
Συγγραφέας: Ρέντζελα, Θεοδώρα
247. Turning from National to International Financial Reporting Standards: evidence from Greece
Συγγραφέας: Σκουτέλα, Δέσποινα-Ευσταθία
248. Ο λογιστικός διαχωρισμός ως εργαλείο ρύθμισης στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Νανάκη, Βαρβάρα
249. Value vs. Growth – Is the anomaly real?
Συγγραφέας: Φράγκου, Δημήτρης
Ημερομηνία: 30-06-2008
250. An empirical analysis of bond ratings in shipping industry
Συγγραφέας: Σπυροπούλου, Αθηνά
251. Τραπεζική εποπτεία: η περίπτωση του χρέους με υπόταξη εξόφλησης (subordinated debt) ως χρηματοοικονομικό εργαλείο άσκησης εποπτείας
Συγγραφέας: Καλλιώρα, Ελένη Γ.
252. Bank credit ratings and macro prudential indications
Συγγραφέας: Λημναίος, Γεώργιος
253. Underpricing in U.S. IPOs during crisis
Συγγραφέας: Zarri, Eleni
Ημερομηνία: 2017
254. Μέτρηση συγκρισιμότητας καταστάσεων
Συγγραφέας: Περογιαννάκης, Μιχαήλ
255. Διαστρωματική ανάλυση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για την περίοδο 1990-2015
Συγγραφέας: Θεοφίλης, Κωνσταντίνος
256. On the use of risk neutral moments to estimate the risk neutral density and to forecast the future movements of stock returns
Συγγραφέας: Rompolis, Leonidas S.
257. Η συσχέτιση του δείκτη αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων (return on assets), του περιθωρίου κέρδους (profit margin) και των υπερκερδών (residual earnings) με τη μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο
Συγγραφέας: Δουλάμη, Ελένη
258. Valuation of a shipping company
Συγγραφέας: Σκόνδρας, Κωνσταντίνος
259. Ανάπτυξη και λογιστικές στρεβλώσεις ως παράγοντες των μελλοντικών εταιρικών αποδόσεων
Συγγραφέας: Σπύρου, Μαρία-Αικατερίνη
260. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική
Συγγραφέας: Γκιζάς, Κωνσταντίνος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »