221. Έλεγχοι κεφαλαίων: η αποτελεσματικότητά τους και οι παράγοντες που οδηγούν στην εφαρμογή τους
Συγγραφέας: Καλούδης, Σπυρίδων
222. Πολλαπλασιαστικά υποδείγματα αποτίμησης επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπάκου, Χριστίνα
223. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Γρίβα, Ελένη
Ημερομηνία: 31-10-2016
224. Προσδιοριστικοί παράγοντες του περιθωρίου των τραπεζικών συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης στις Η.Π.Α
Συγγραφέας: Αθανασίου, Σταύρος
225. Παράγοντες που ερμηνεύουν τον συστηματικό κίνδυνο (BETA) των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος
226. Ανάλυση του μηχανισμού διάχυσης της κρίσης στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Γεωργαντοπούλου-Γιαννούτσου, Ευγενία
227. Οικονομική Προστιθέμενη Αξία και απόδοση μετοχών
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης
228. Η αγοραία αξία των λογιστικών κερδών έναντι αυτής των συνολικών κερδών
Συγγραφέας: Σαγρέδος, Λουκάς
229. Η επίδραση των hedge fund στην αξία των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου για την περίοδο 2009-2016
Συγγραφέας: Σακκάς, Ηλίας
230. Κεφαλαιακή διάρθρωση και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Καράμπελα, Αγγελική
231. Προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS Spread στις αναπτυσσόμενες αγορές
Συγγραφέας: Βλάχου, Ανδρονίκη
232. Η επίδραση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Καρανάνος, Μενέλαος
233. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Συγγραφέας: Κυριακάκης, Μάρκος
234. Optimal asset allocation using CVaR
Συγγραφέας: Daktylidi, Iliana
235. Ανάλυση μεθόδων αποτίμησης και σύγκριση των υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Συγγραφέας: Ζήκος, Σπύρος
236. Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου
Συγγραφέας: Μουγκόπετρος, Χρήστος
237. Η χρήση αγοραίων μετρικών και η συμπληρωματικότητά τους με τις κανονιστικές μετρικές στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Ρωμανόπουλος, Αθανάσιος
238. Αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές: εμπειρική μελέτη στο πλαίσιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
Συγγραφέας: Μακρή, Κωνσταντίνα
239. Διερεύνηση αποτελεσματικότητας υποδειγμάτων εντοπισμού παραποίησης οικονομικών καταστάσεων M-SCORE και F-SCORE
Συγγραφέας: Καμπόλη, Μαρία
240. Δυναμική ανάλυση της προσφοράς τραπεζικής πίστης
Συγγραφέας: Κωτσοπούλου, Ευαγγελία

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »