161. Προσέγγιση στον τομέα των απατών: θεωρητική ανασκόπηση του ζητήματος, μέθοδοι ανίχνευσης καταπολέμησης και πρόληψης του φαινομένου
Συγγραφέας: Κοντός, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 31-10-2019
162. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εφαρμογή του Text Mining στην ασφαλιστική βιομηχανία
Συγγραφέας: Τερζή, Στέλλα
Ημερομηνία: 11/13/2019
163. Ο ρόλος της επιβράβευσης ως κίνητρο για την παρακίνηση των εργαζομένων
Συγγραφέας: Νικολάου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2019
164. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών σύμφωνα με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management)
Συγγραφέας: Αϊβαλιώτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 2019
165. Υλοποίηση πλατφόρμας Trip4u.gr
Συγγραφέας: Ροτόντο, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
166. Τμηματοποίηση και στόχευση της πελατειακής βάσης με Clustering και RFM Analysis
Συγγραφέας: Ψυχογυιού, Ιωάννα
Ημερομηνία: 11/13/2019
167. Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο ride-hailing κλάδο
Συγγραφέας: Αναστασόπουλος, Θωμάς
Ημερομηνία: 2019
168. Η αντίληψη των Ελλήνων στελεχών σχετικά με τα Big Data και την δυνατότητα τους να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Γερανίου, Χρήστος
Ημερομηνία: 2018
169. Big data and predictive analytics in supply chain, focus on predictive maintenance and e-commerce
Συγγραφέας: Σοφιανού, Ειρήνη
Ημερομηνία: 2019
170. Η εξέλιξη των ERP συστημάτων και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Case study: η εφαρμογή της πρότυπης λύσης SAP IS-H σε μεγάλο νοσοκομείο
Συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 11/07/2019
172. Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Έκτακτης Ανάγκης & Μεγάλα Δεδομένα για Έξυπνη Διαχείριση Καταστροφών Μεγάλης Κλίμακας
Συγγραφέας: Δοντά, Βασιλική
173. Τα πληροφοριακά συστήματα στο περιβάλλον μιας πολυεθνικής: εφαρμογές και αξιοποίηση στο τμήμα Μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Πλύκα, Ευφροσύνη
Ημερομηνία: 11/14/2019
174. Επαυξημένη πραγματικότητα και εμπειρία πελάτη στο περιβάλλον του πανκαναλικού λιανεμπορίου
Συγγραφέας: Κρανά, Ευαγγελία
175. Ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών: μελέτη περίπτωσης: λογιστήριο εταιρείας παροχής υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κατσούλη, Σοφία
Ημερομηνία: 11/11/2019
176. Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα για τεχνολογικές ομάδες μέσω evidence-based management
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 11/30/2019
177. An investigation into conditions and support for innovation and entrepreneurship in a deep crisis context
Συγγραφέας: Gkotsi-Koroni, Niki, Γκότση-Κορώνη, Νίκη
Ημερομηνία: 2019
178. Indoor localization systems for retail stores: an artificial intelligence location analytics approach
Συγγραφέας: Σταύρου, Βασίλειος, Stavrou, Vasilis
Ημερομηνία: 21-12-2019
179. Business analytics field study in a greek pharmaceutical company using SAS Analytics Software & Solutions
Συγγραφέας: Γαβαλάς, Ορέστης, Gavalas, Orestis
180. Eπιχειρηματική αναλυτική: οπτική αναλυτική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Συγγραφέας: Μπαζιώτη, Μαρία
Ημερομηνία: 01/29/2020

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »