201. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και απόδοση στις ΜΜΕ
Author: Αλιπράντη, Ερμίνα
Date: 31-01-2020
202. Gamification και τεστ προσωπικότητας στην επιλογή προσωπικού: πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης
Author: Μαλανδρίνος, Σπυρίδων
Date: 31-01-2020
203. Αντίσταση στην αλλαγή: άρνηση, αποδοχή, ή αμφιθυμία;
Author: Ταμπούρλου, Άννα-Μαρία
Date: 31-01-2020
204. Η επίδραση της διαπολιτισμικής νοημοσύνης (CQ) στην ικανοποίηση με την καριέρα: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της εργασιακής απόδοσης
Author: Ξενιός, Πέτρος
Date: 31-01-2020
205. Στάσεις απέναντι στην αλλαγή εταιρικής κουλτούρας: μελέτη περίπτωσης Horizon Travel
Author: Φράγκου, Ζωή
Date: 31-01-2020
206. Αντιλαμβανόμενες αρνητικές πληροφορίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδραση στη διαδικασία επιλογής
Author: Καρακινάρη, Ελένη
Date: 31-01-2020
207. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εργαλείο μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον
Author: Νικητάκη, Όλγα
Date: 19-03-2020
208. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση της απόδοσης μιας εταιρίας
Author: Σπυριδώνη, Δέσποινα
Date: 31-01-2020
209. Η παιχνιδοποίηση στην επιλογή προσωπικού και οι αντιδράσεις των υποψηφίων
Author: Κατσικάς, Απόστολος
Date: 31-01-2020
210. Εξισορρόπηση εργασιακής-προσωπικής ζωής: μια πρόταση που έγινε ανάγκη για την επιτυχία των σύγχρονων επιχειρήσεων
Author: Γούτσου, Φωτεινή-Παναγιώτα
Date: 31-01-2020
211. Η σκοτεινή τριάδα στην ηγεσία και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των ηγετικών στυλ
Author: Πλατανίτη, Βαρβάρα
212. Παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα ενός οργανισμού ως εργοδότη (employer branding) κατά την αναζήτηση εργασίας και ο ρόλος της παρουσίας των οργανισμών στα social media και στην εταιρική ιστοσελίδα
Author: Λάζαρη, Αικατερίνη
Date: 31-01-2020
213. Ο ρόλος του εργασιακού άγχους και του job crafting στη σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής αρετής και των εργασιακών αποτελεσμάτων (εργασιακή δέσμευση, πρόθεση αποχώρησης)
Author: Λαμπράκης, Γεώργιος
Date: 31-01-2020
214. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων για το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτές μπορεί να επηρεάζονται από τις εργασιακές τους στάσεις
Author: Στεριώτης, Θωμάς
Date: 18-03-2020
215. Χαρακτηριστικά γυναικείας ηγεσίας και εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γυναικεία στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο
Author: Αλεβιζάκη, Θάλεια-Φωτεινή
Date: 19-03-2020
216. Εργασιακός εκφοβισμός: χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων που υφίστανται εργασιακό bullying
Author: Βράντζα, Ευαγγελία
Date: 27-06-2019
217. H οργανωσιακή δέσμευση των Millennials: ο ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης και των οργανωσιακών αξιών
Author: Αλεβίζου, Κυριακή
Date: 31-01-2020
218. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συστημάτων διοίκησης υψηλής απόδοσης και εργασιακής αφοσίωσης: ο ρόλος του μοντέλου δεξιοτήτων-παρακίνησης-ευκαιριών, της αρρενωπότητας και της απόστασης ισχύος
Author: Παπαδάκη, Στυλιανή
219. Οι απόψεις ανδρών και γυναικών μεσαίων στελεχών για την εξαιρετική ηγεσία: ομοιότητες και διαφορές
Author: Αποστολοπούλου, Μαγδαληνή
220. Γενιά Υ: πως επηρεάζουν οι άξονες καριέρας και το ψυχολογικό συμβόλαιο τις αποφάσεις καριέρας τους
Author: Ασπρούλια, Ιωάννα
Date: 31-01-2020

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »