54 Τεκμήρια βρέθηκαν με: C

1. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
2. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
Ημερομηνία: 02-2007
3. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 10-2009
4. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2005
5. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2006
6. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Ημερομηνία: 2006
7. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006
8. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Ημερομηνία: 2006
9. Classical and Bayesian spatial autogressive models
Συγγραφέας: Konstantinidis, Ioannis K.
Ημερομηνία: 06-2003
10. Classification and regression trees with application to financial data
Συγγραφέας: Moirasgenti, Stavroula
Ημερομηνία: 12-2010
11. Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Συγγραφέας: Γούσιος, Στέργιος
Ημερομηνία: 2014
12. Cluster analysis for cost - effective sampling
Συγγραφέας: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Ημερομηνία: 08-2012
13. Cluster analysis techniques applications in automobile insurance
Συγγραφέας: Tsompanaki, Evgenia
Ημερομηνία: 05-2003
14. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Ημερομηνία: 05-2006
15. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Ημερομηνία: 2014
16. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 07-2011
17. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Ημερομηνία: 2014
18. Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Συγγραφέας: Rebelos, Athanasios
Ημερομηνία: 11-2012
19. Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 06-2014
20. Comparison of numerical methods for option pricing
Συγγραφέας: Μουρτζανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-2006
21. Competition and concentration in the Greek banking industry
Συγγραφέας: Παύλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 09-2012
22. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
23. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Συγγραφέας: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
24. Computational programs in specific statistical aspects
Συγγραφέας: Enotiadis, Charalampos I.
Ημερομηνία: 04-2000
25. Computer intensive methods for statistical models with latent structures
Συγγραφέας: Gerontogianni, Stavroula, Γεροντογιάννη, Σταυρούλα Δ.
Ημερομηνία: 04-2000
26. Conditional power - stochastic curtailment
Συγγραφέας: Sotiropoulou, Christina I.
Ημερομηνία: 1997
27. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Ημερομηνία: 07-2014
28. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Ημερομηνία: 2009
29. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Ημερομηνία: 2009
30. Control charts and their applications in finance
Συγγραφέας: Agrafioti, Paraskevi Chr.
Ημερομηνία: 12-2012
31. Control charts for autocorrelated processes
Συγγραφέας: Papaleonida, Georgia Ekaterini A.
Ημερομηνία: 2001
32. Control charts for skewed distributions
Συγγραφέας: Maragos, Iosif Ioannis
Ημερομηνία: 2001
33. Core inflation, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων, τεχνική ανάλυση
Συγγραφέας: Γεωργάτσος, Εμμανουήλ Κων.
Ημερομηνία: 10-2006
34. Corporate control and a case study in Greek economy
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Γιάννης
Ημερομηνία: 12-1999
35. Corporate effective tax rates
Συγγραφέας: Τεβελέκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 05-2014
36. Corporate yield spread and macroeconomic indicators
Συγγραφέας: Παντίδου, Παρασκευή
Ημερομηνία: 11-2006
37. Corrado Gini (1884-1965)
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1966
38. Correlation modelling with application to risk management
Συγγραφέας: Markopoulou, Chrysi E.
Ημερομηνία: 07-2014
39. Cost benefit analysis of a renewable energy investment project: an offshore wind farm project for Greece
Συγγραφέας: Makri, Vasiliki K.
Ημερομηνία: 07-2014
40. Cost efficiency of the greek banking industry
Συγγραφέας: Μεσσήνης, Αντώνιος
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  12