11 Τεκμήρια βρέθηκαν με: W

1. Walther Rathenau
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
2. Wandlungen im Baugesetz der industriellen Gesellschaft
Συγγραφέας: Παπαλέκας, Ιωάννης Χ.
Ημερομηνία: 1959
3. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 02-2007
4. Welcome to the Athens University of Economics and Business Socrares/Erasmus guide for incoming students
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 1999
5. Werner Sombart
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1941
6. Wetland management in Poland : a choice experiment
Συγγραφέας: Συρίγος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2007
7. When books went to wars
Συγγραφέας: Newman Fred, Smith, Antony
Ημερομηνία: 02/07/2017
8. Who is who '80 - '98: διπλωματούχοι προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
Συγγραφέας: Newman Fred, Smith, Antony
Ημερομηνία: 1998
9. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Συγγραφέας: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία: 2005
10. Word sense disambiguation and text relatedness based on word thesauri
Συγγραφέας: Tsatsaronis, Georgios
Ημερομηνία: 2005
11. Working time reduction and employment
Συγγραφέας: Galinou, Argyro
Ημερομηνία: 12-2008

Σελίδες:  1