79 Τεκμήρια βρέθηκαν με: P

1. Pairwise likelihood estimation in longitudinal data analysis: a comparison with full likelihood approach
Συγγραφέας: Χατζηαγάπογλου, Λάζαρος, Chatziagapoglou, Lazaros
2. Panel data methods in nonlinear models : an application for the agricultural economy of Ethiopia
Συγγραφέας: Κωνσταντοπούλου, Νίκη
Ημερομηνία: 05-2015
3. Parameter constraints in latent trait models under the item response theory approach
Συγγραφέας: Tsonaka., Spyridoula I.
Ημερομηνία: 06-2004
4. Parametric models of mortality: their use in demography and acturial science
Συγγραφέας: Lytrokapi, Anna
Ημερομηνία: 1998
5. Pareto and his circulation of elites
Συγγραφέας: Marcoglou, Emmanuel E.
Ημερομηνία: 1970
6. Partially identified econometric models: theory and applications
Συγγραφέας: Kyriazis, Panagiotis, Κυριαζής, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 1970
7. Particle filters
Συγγραφέας: Pierroutsakos, Konstantinos X.
Ημερομηνία: 04-2013
8. Pension reform in China
Συγγραφέας: Xu, Jing
Ημερομηνία: 18-01-2005
9. Perceptions of competitive environment and organizational capabilities as antecedents of firm’s competitive response characteristics and performance: an examination of managerial perceptions on competitive response behavior of the firm and firm performance
Συγγραφέας: Fouskas, Konstantinos
Ημερομηνία: 18-01-2005
10. Performance and persistence of Greek mutual funds
Συγγραφέας: Κραντίνου, Όλγα - Μαρίνα
Ημερομηνία: 06-2009
11. Performance evaluation and common risk factors of exchange traded funds : the case of shipping etf versus theoritical shipping portfolios
Συγγραφέας: Συμιτσή, Ευθυμία Ν.
Ημερομηνία: 06-2012
12. Performance evaluation in hedge funds
Συγγραφέας: Ψηρόγιαννη, Γεωργία
Ημερομηνία: 22-03-2017
13. Performance evaluation of hedge funds
Συγγραφέας: Μπούρα, Χριστίνα
Ημερομηνία: 01-2011
14. Performance evaluation of Navios Maritime Holdings Inc. using financial ratio analysis for the time period 2009-2016
Συγγραφέας: Skounti, Eleni, Tsanti, Anna
Ημερομηνία: 10/31/2018
15. Performance measures of clustering algorithms in retail industry
Συγγραφέας: Liapikos, Ilias
Ημερομηνία: 10/20/2017
16. Places to refuge
Συγγραφέας: Melas, Theodoros, Rousounelos, Nikolaos
Ημερομηνία: 29-11-2018
17. Plan quinquennal pour la construction de deux millions d'habitations de bon marche
Συγγραφέας: Segura, Francisco
Ημερομηνία: 1957
18. Political and social struggles during the Persian and the Peloponnesian wars
Συγγραφέας: Μεταξάς, Β.Ν.
Ημερομηνία: 1955
19. Political business cycles in Greece from 1974 to 2016
Συγγραφέας: Soursou, Symeoni-Eleni
Ημερομηνία: 1955
20. Political economy and growth in an insiders - outsiders society : the case of Greece
Συγγραφέας: Κοσπεντάρης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 05-2012
21. Portfolio construction using parametric and non-parametric methods
Συγγραφέας: Alexandridi, Myrto
Ημερομηνία: 05-2012
22. Portfolio management with cryptocurrencies using CVaR and MAD optimization models
Συγγραφέας: Παστίδου, Μυρτώ
Ημερομηνία: 2018
23. Portfolio optimization theory: an empirical application on Athens stock exchange
Συγγραφέας: Litsos, Ilias
Ημερομηνία: 2018
24. Portfolio optimization under uncertainty utilizing stochastic dominance
Συγγραφέας: Stamelos, Konstantinos
Ημερομηνία: 2018
25. Portfolio optimization using coherent risk measures : the case of conditional value at risk
Συγγραφέας: Perdikouri, Eleni P.
Ημερομηνία: 05-2011
26. Portofolio analysis the most important theories with application to Athens stock exchange
Συγγραφέας: Georgakopoulou, Agelika
Ημερομηνία: 01-2001
27. Postgraduate study guide: 1994 - 1995
Συγγραφέας: Georgakopoulou, Agelika
Ημερομηνία: 09-1994
28. Poverty dynamics in the European Union : 1994-2000
Συγγραφέας: Andriopoulou, Eirini
Ημερομηνία: 2009
29. Power analysis and sample size calculation for comparative clinical trials with count data based on exact methods
Συγγραφέας: Dimopoulou, Georgia
Ημερομηνία: 11/20/2018
30. Predatory pricing as entry barrier
Συγγραφέας: Manta, Alexandra
Ημερομηνία: 03/02/2018
31. Predictability in hedge fund returns
Συγγραφέας: Μυρωνίδου, Παρασκευή-Μαρίνα
Ημερομηνία: 21-06-2017
32. Predicting lactic acid during physical exercise
Συγγραφέας: Ζεκάκος-Ξυπολιάς, Δημήτρης
Ημερομηνία: 07/27/2018
33. Predicting the volatility of financial time series analysis
Συγγραφέας: Panagiotidi, Vassiliki
Ημερομηνία: 02-2011
34. Prediction of bankruptcy with machine learning techniques
Συγγραφέας: Ντεζές, Θεοδώρος, Dezes, Theodoros
Ημερομηνία: 01/30/2018
35. Prediction of S&P 500 index movement using data mining techniques
Συγγραφέας: Michailidoy, Myrto-Christina
Ημερομηνία: 01/30/2018
36. Prediction of stock market index movement using machine learning techniques
Συγγραφέας: Impraimakis, Filippos
Ημερομηνία: 28-02-2019
37. Predictive modeling of match results - teams' ranking
Συγγραφέας: Καραγιαννάκη, Χαρίκλεια, Karagiannaki, Charikleia
Ημερομηνία: 2019
38. Preferential trade agreements: The EU and developing countries
Συγγραφέας: Kola, Theodora
Ημερομηνία: 09-07-2018
39. Present day agricultural problems in Switzerland
Συγγραφέας: Burgi, W.
Ημερομηνία: 1955
40. Prevention and detection of advanced persistent threat
Συγγραφέας: Λύκος, Χρήστος
Ημερομηνία: 02/27/2019

Σελίδες:  12