3 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Q

1. Quality control charts for the analysis and monitoring of linear profiles
Συγγραφέας: Koulouriotis, Ioannis C.
2. Queueingand diffusion models of production systems under constant wip policies
Συγγραφέας: Magoulas, Antonios M.
Ημερομηνία: 04-2002
3. QuLMO : μια γλώσσα ερωτήσεων για κινούμενα αντικείμενα
Συγγραφέας: Μπρακατσούλας, Σωτήρης
Ημερομηνία: 02-2002

Σελίδες:  1