27 Τεκμήρια βρέθηκαν με: O

1. O Wicksell και το επίπεδον τιμών
Συγγραφέας: Κώνστας, Κ.
Ημερομηνία: 1971
2. O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM) στον τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Ίλτσιος, Φιλοκτήμων
Ημερομηνία: 01-2013
3. Observations sur leconomie Hellenique
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1964
4. OECD Glossary of statistical terms
Συγγραφέας: Δεληόγλου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 11/10/2016
5. On diffusion processes and their statistical inference: a review
Συγγραφέας: Peponoulas, Miltiadis D.
Ημερομηνία: 2004
6. On some approaches on university ranking system
Συγγραφέας: Stavraki, Stavroula Dimitrios
Ημερομηνία: 2013
7. On some discrete - valued time series models based on mixtures and thinning
Συγγραφέας: Yiokari, Nikkie
Ημερομηνία: 05-2003
8. On the determinants of floating exchange rates in the presence of nontraded goods
Συγγραφέας: Constantopoulos, Maria
Ημερομηνία: 1984
9. On the effectiveness of fiscal policy
Συγγραφέας: Korliras, Panayotis G.
Ημερομηνία: 1984
10. On the identifications of hazardous locations on road segments based on spatial data
Συγγραφέας: Pontikas, Georgios Chr.
Ημερομηνία: 2006
11. On the probability distirbution of the duration of dry and wet spells in processes of spatially averaged rain rate
Συγγραφέας: Gritsis, Ioannis A.
Ημερομηνία: 1997
12. On the scaling properties of spatially averaged rain fields
Συγγραφέας: Makatis, Georgiow D.
Ημερομηνία: 1997
13. On variance reduction for Markov chain Monte Carlo
Συγγραφέας: Tsourti, Zoi
Ημερομηνία: 02-2012
14. One factor affine interest rate modeling
Συγγραφέας: Kakourou, Alexia George
Ημερομηνία: 04-2012
15. OpenAIRE Guidelines
Συγγραφέας: Δεληόγλου, Χριστίνα, Παπαδοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 11/10/2016
16. Operation research : a brief story for the birth of a science until its adulthood - applications in armed forces
Συγγραφέας: Tsagdis, Angelis D.
Ημερομηνία: 10-2006
17. Operational efficiency in the service sector: A framework for analysis and Measurement
Συγγραφέας: Prastacos, Gregory P.
Ημερομηνία: 1984
18. Optimal asset allocation & hedging with derivatives
Συγγραφέας: Μαχαίρα, Άννα
Ημερομηνία: 05-2015
19. Optimal asset allocation using CVaR
Συγγραφέας: Daktylidi, Iliana
Ημερομηνία: 05-2015
20. Optimal portfolio analysis
Συγγραφέας: Μπραϊμάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06-2008
21. Optimal portfolio management
Συγγραφέας: Tsafou, Aggeliki
Ημερομηνία: 02-2015
22. Optimal portfolio management with hedging
Συγγραφέας: Kalfarentzos, Constantinos George V.
Ημερομηνία: 01-2008
23. Optimal risk management using options
Συγγραφέας: Κουλούρης, Σπυρίδων-Παύλος
Ημερομηνία: 01-2008
24. Optimal second-best fiscal policies in an endogenous growth model
Συγγραφέας: Σαπέρας, Σωτήρης
Ημερομηνία: 01-2008
25. Option pricing
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Ευθύμιος
Ημερομηνία: 12-2007
26. Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-1998
27. Oικονομική μεγέθυνση και πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Τσιμπινός, Δημήτρης
Ημερομηνία: 02-1998

Σελίδες:  1