108 Τεκμήρια βρέθηκαν με: S

1. Savings, investment and the real interest rate in an endogenous growth model
Συγγραφέας: Alogoskoufis, George
Ημερομηνία: 17/10/2012
2. Schema matching, schema mapping and data exchange: modification and extension of the open source tool, ++Spicy
Συγγραφέας: Vouziou, Evelyn
Ημερομηνία: 17/10/2012
3. School departments
Συγγραφέας: Vouziou, Evelyn
Ημερομηνία: 1956
4. Schwebende und fundierte Schuld im Konjunkturzyklus
Συγγραφέας: Keller, Theo
Ημερομηνία: 1957
5. Seasonality of births in Greece : monthly and daily seasonality in Greece and the change of the observed patterns
Συγγραφέας: Soulios, Asterios C.
Ημερομηνία: 01-2015
6. Sector rotation in the in the US market
Συγγραφέας: Πουλογιάννης, Ηλίας
Ημερομηνία: 07-2011
7. Sector rotation in the US market, based on exploiting option information and implied volatility forecasting power
Συγγραφέας: Σταμίρης, Χρήστος
Ημερομηνία: 07-2011
8. Securing critical infrastructures at software and interdependency levels
Συγγραφέας: Stergiopoulos, George
Ημερομηνία: 07-2011
9. Security concerns around chatbots
Συγγραφέας: Θάνου, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 07-2011
10. Segmentation of population (Clustering Analysis): case study analysis on banking data
Συγγραφέας: Αργυροπούλου, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 07-2011
11. Semi-automatic semantic video indexing and retrieval
Συγγραφέας: Pitkanen, Reetta
Ημερομηνία: 03-2005
12. Semiparametric generalized additive models: an application to periontitis data
Συγγραφέας: Vareli, Aikaterini A.
Ημερομηνία: 05-2004
13. Sensors in smart grids
Συγγραφέας: Δάλλας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 05-2004
14. Sentiment analysis on the Twitter feed
Συγγραφέας: Μακρυνιώτη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 02-2013
15. Sentiment analysis using statistical methods
Συγγραφέας: Vryniotis, Vasileios
Ημερομηνία: 03-2013
16. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Συγγραφέας: Paraskevaidis, Dimitris D.
Ημερομηνία: 06-2006
17. Settling under disagreement: a game theory analysis of settlement in international investment disputes
Συγγραφέας: Meliadis, Savvas
Ημερομηνία: 01/15/2018
18. Share price reactions to sporty performances of soccer clubs listed on the London stock exchange and the alternative investment market
Συγγραφέας: Κεφαλληνός, Διονύσιος
Ημερομηνία: 12-2005
19. Shipping finance and risk management
Συγγραφέας: Κουλούρη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία: 01-2012
20. Shipping finance: constructing the optimal portfolio in the shipping sector
Συγγραφέας: Kourtidis, Konstantinos G.
Ημερομηνία: 02/01/2018
21. Shipping portfolio: Hedging expected risk in dry-bulk shipping with FFAs
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ελευθέριος
Ημερομηνία: 22-06-2015
22. Shopping missions and their impact on assortment organization: An analytics-informed shopper marketing approach
Συγγραφέας: Sarantopoulos, Panagiotis
Ημερομηνία: 18-02-2016
23. Signaling and product quality
Συγγραφέας: Bampasidou, Maria
Ημερομηνία: 01-2008
24. Simulated annealing for portfolio optimization
Συγγραφέας: Perellis, Komninos
Ημερομηνία: 01-2008
25. Six Sigma: overview, historical development and future
Συγγραφέας: Συγγελόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 01-2008
26. Size rotation in the U.S. market acording to implied volatility predictive power
Συγγραφέας: Καπαρέλης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 22-12-2015
27. Smart metering - Ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων
Συγγραφέας: Καλαμπούνια, Μαρία - Χριστίνα
Ημερομηνία: 11-2013
28. Smoothing segmentated images: a review
Συγγραφέας: Nikolaou, Stamatina S.
Ημερομηνία: 03-2007
29. Social capital
Συγγραφέας: Rentoumis, Meletis
Ημερομηνία: 03-2007
30. Social groceries and consumer buying behaviour during the crisis
Συγγραφέας: Δελή, Φωτεινή
Ημερομηνία: 03-2007
31. Social Legislation in Switzerland
Συγγραφέας: Walz, Felix
Ημερομηνία: 1956
32. Social networks and their impact on wireless networks
Συγγραφέας: Νούτση, Ευγενία, Noutsi, Evgenia
Ημερομηνία: 1956
33. Sociocultural issues concerning the first and second generation Greeks in America
Συγγραφέας: Κουρβετάρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1971
34. Solution of a Basic New-Keynesian Model
Συγγραφέας: Roumpanis, Eleftherios-Theodoros
Ημερομηνία: 1971
35. Solution strategies to problems characterized by time inconsistensy applied in general equilibrium models with distorting taxation
Συγγραφέας: Πίγκου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 05-2012
36. Solvency II
Συγγραφέας: Καστριώτης, Βασίλειος Ι.
Ημερομηνία: 05-2012
37. Solvency II και αντασφάλιση
Συγγραφέας: Μαξούτη, Μαρία
Ημερομηνία: 2018
38. Solvency II και εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων - Ανάλυση χαρτοφυλακίου (Σωματικές βλάβες) - Αντασφάλιση
Συγγραφέας: Λεπενιώτη, Ελπίδα Γ.
Ημερομηνία: 09-2012
39. Solvency II: η αποτίμηση ενεργητικού και παθητικού και η μετάβαση στη νέα νομοθεσία από τη σκοπιά του πυλώνα Ι
Συγγραφέας: Μουλίνος, Σπυρίδων Κ.
Ημερομηνία: 03-2013
40. Some economic aspects of short-run greek labor emigration
Συγγραφέας: Botsas, Eleutherios N.
Ημερομηνία: 1971

Σελίδες:  123