47 Τεκμήρια βρέθηκαν με: L

1. L' allongement de la vie; ses conséquences sociologiques
Συγγραφέας: Debray, Jean-Robert
Ημερομηνία: [1968]
2. L' etalon - or en theorie et en praticque
Συγγραφέας: Zolotas, Xenophon
Ημερομηνία: 1933
3. L'apport de la Grece a l'effort de defense commune des pays de l'O.T.A.N.
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1953
4. L'Ecole des Sciences Economiques et Commerciales d' Athenes
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: [1953]
5. La circulation fiduciaire et ses tendances actuelles
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1965
6. La cite grecque
Συγγραφέας: Glotz, Gustave
Ημερομηνία: 1928
7. La communaute economique europeenne
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1961
8. La Dette de L' Emigration Greco - Bulgare et les reparations
Συγγραφέας: Dertilis, P. B.
Ημερομηνία: 1936
9. La mecanisation de l'agriculture grecque en fonction de l'evolution des structures agraires
Συγγραφέας: Kitsikis, Dimitris N.
Ημερομηνία: 1964
10. La monnaie et les prix
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1957
11. La open market policy dans un pays en faillite
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δ.
Ημερομηνία: 1950
12. La reconstruction financiere de la Grece et la societe des nations
Συγγραφέας: Dertilis, Panagiotis B.
Ημερομηνία: 1929
13. La revolutions industrielle en Suisse
Συγγραφέας: Babel, Antony
Ημερομηνία: 1960
14. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1968
15. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1968
16. La Surface Economique: esquisse dune theorie
Συγγραφέας: Granitsas, S.
Ημερομηνία: 1952
17. La Terre Sainte: essai sur l'histoire politique et diplomatique des lieux saints de la chretiente
Συγγραφέας: Moschopoulos, Nicephore
Ημερομηνία: 1956
18. Labour markets in Africa : the case of Ethiopia
Συγγραφέας: Σαλονίκη, Ειρήνη - Χριστίνα
Ημερομηνία: 10-2010
19. Le caractere inadequat du marche
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1960
20. Le corps enseignant
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: [1965]
21. Le dollar (1785-1969)
Συγγραφέας: Mosse, Robert
Ημερομηνία: 1971
22. Le probleme democraphique mondial
Συγγραφέας: Καλφιώτης, Σταύρος
Ημερομηνία: 1968
23. Le relevement economique de la Grece
Συγγραφέας: Tsouderos, E. J.
Ημερομηνία: 1920
24. Le role des banques dans le developpement economique de la Grece
Συγγραφέας: Argyros, Aristophanis
Ημερομηνία: 1965
25. Leadership for team coaches
Συγγραφέας: Δούσκας, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία: 11-2005
26. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Ημερομηνία: 07-2012
27. Les authorités de l' école Année Academique 1964-1965
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Ημερομηνία: [1965]
28. Les autorités universitaires
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Ημερομηνία: 1956
29. Les banques populaires agricoles: etude monographique sur la caisse rurale de Willaupuis
Συγγραφέας: Malherbe, Georges
Ημερομηνία: 1902
30. Les betiments de l' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Συγγραφέας: Malherbe, Georges
Ημερομηνία: 1956
31. Les Comptes Nationaux
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Ημερομηνία: 1956
32. Les etats Balkaniques: etude comparee politique, sociale, economique et financiere
Συγγραφέας: Evelpidi, C.
Ημερομηνία: 1930
33. Les finances de l'empire Japonais et leur evolution (1868 -1931)
Συγγραφέας: Andreades, Andre
Ημερομηνία: 1932
34. Les finances publiques des etats Balkaniques: extrait de la revue "Les Balkans"
Συγγραφέας: Angelopoulos, Angelos
Ημερομηνία: 1932
35. Les mesures fiscales susceptibles de faciliter les mouvements internationaux des capitaux
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Ημερομηνία: 1954
36. Les mouvements de longue duree
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1958
37. Les previsions conjoncturelles des chefs denterpise
Συγγραφέας: Guitton, Henri
Ημερομηνία: 1971
38. Les prodromes de leveil de lindustrie lourde dans loccident europeen au XVI siecle
Συγγραφέας: Besnier, R.
Ημερομηνία: 1963
39. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Συγγραφέας: Καρακατσάνη, Ελένη
Ημερομηνία: 10-2011
40. Leverage cycles, the profound impact of the global financial crisis on the Greek banking system and the new Basel III regulatory framework aiming at the consolidation of the global financial sector
Συγγραφέας: Γκατζούφας, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 01-2012

Σελίδες:  12