51 Τεκμήρια βρέθηκαν με: L

1. L' allongement de la vie; ses conséquences sociologiques
Συγγραφέας: Debray, Jean-Robert
Ημερομηνία: [1968]
2. L' etalon - or en theorie et en praticque
Συγγραφέας: Zolotas, Xenophon
Ημερομηνία: 1933
3. L'apport de la Grece a l'effort de defense commune des pays de l'O.T.A.N.
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1953
4. L'Ecole des Sciences Economiques et Commerciales d' Athenes
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: [1953]
5. La circulation fiduciaire et ses tendances actuelles
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1965
6. La cite grecque
Συγγραφέας: Glotz, Gustave
Ημερομηνία: 1928
7. La communaute economique europeenne
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1961
8. La Dette de L' Emigration Greco - Bulgare et les reparations
Συγγραφέας: Dertilis, P. B.
Ημερομηνία: 1936
9. La mecanisation de l'agriculture grecque en fonction de l'evolution des structures agraires
Συγγραφέας: Kitsikis, Dimitris N.
Ημερομηνία: 1964
10. La monnaie et les prix
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1957
11. La open market policy dans un pays en faillite
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δ.
Ημερομηνία: 1950
12. La reconstruction financiere de la Grece et la societe des nations
Συγγραφέας: Dertilis, Panagiotis B.
Ημερομηνία: 1929
13. La revolutions industrielle en Suisse
Συγγραφέας: Babel, Antony
Ημερομηνία: 1960
14. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1968
15. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1968
16. La Surface Economique: esquisse dune theorie
Συγγραφέας: Granitsas, S.
Ημερομηνία: 1952
17. La Terre Sainte: essai sur l'histoire politique et diplomatique des lieux saints de la chretiente
Συγγραφέας: Moschopoulos, Nicephore
Ημερομηνία: 1956
18. Labour markets in Africa : the case of Ethiopia
Συγγραφέας: Σαλονίκη, Ειρήνη - Χριστίνα
Ημερομηνία: 10-2010
19. Le caractere inadequat du marche
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1960
20. Le corps enseignant
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: [1965]
21. Le dollar (1785-1969)
Συγγραφέας: Mosse, Robert
Ημερομηνία: 1971
22. Le probleme democraphique mondial
Συγγραφέας: Καλφιώτης, Σταύρος
Ημερομηνία: 1968
23. Le relevement economique de la Grece
Συγγραφέας: Tsouderos, E. J.
Ημερομηνία: 1920
24. Le role des banques dans le developpement economique de la Grece
Συγγραφέας: Argyros, Aristophanis
Ημερομηνία: 1965
25. Leadership for team coaches
Συγγραφέας: Δούσκας, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία: 11-2005
26. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Ημερομηνία: 07-2012
27. Leasing και επιδράσεις του στην οικονομία
Συγγραφέας: Παπαδέλλη, Αναστασία
Ημερομηνία: 07-2012
28. Les authorités de l' école Année Academique 1964-1965
Συγγραφέας: Παπαδέλλη, Αναστασία
Ημερομηνία: [1965]
29. Les autorités universitaires
Συγγραφέας: Παπαδέλλη, Αναστασία
Ημερομηνία: 1956
30. Les banques populaires agricoles: etude monographique sur la caisse rurale de Willaupuis
Συγγραφέας: Malherbe, Georges
Ημερομηνία: 1902
31. Les betiments de l' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Συγγραφέας: Malherbe, Georges
Ημερομηνία: 1956
32. Les Comptes Nationaux
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Ημερομηνία: 1956
33. Les etats Balkaniques: etude comparee politique, sociale, economique et financiere
Συγγραφέας: Evelpidi, C.
Ημερομηνία: 1930
34. Les finances de l'empire Japonais et leur evolution (1868 -1931)
Συγγραφέας: Andreades, Andre
Ημερομηνία: 1932
35. Les finances publiques des etats Balkaniques: extrait de la revue "Les Balkans"
Συγγραφέας: Angelopoulos, Angelos
Ημερομηνία: 1932
36. Les mesures fiscales susceptibles de faciliter les mouvements internationaux des capitaux
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Ημερομηνία: 1954
37. Les mouvements de longue duree
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1958
38. Les previsions conjoncturelles des chefs denterpise
Συγγραφέας: Guitton, Henri
Ημερομηνία: 1971
39. Les prodromes de leveil de lindustrie lourde dans loccident europeen au XVI siecle
Συγγραφέας: Besnier, R.
Ημερομηνία: 1963
40. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Συγγραφέας: Καρακατσάνη, Ελένη
Ημερομηνία: 10-2011

Σελίδες:  12