121. Ο καταναλωτής στην ψηφιακή εποχή
Author: Κυρκιλής, Ιωάννης
Date: 2019
122. Η σημασία της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και της οργανωσιακής συμπεριφοράς στο επαγγελματικό περιβάλλον
Author: Καλογεράκη, Ιωάννα
Date: 2019
123. Το πληροφοριακό υπόβαθρο και η εμπορική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Author: Τσιαρδάκης, Αθανάσιος
Date: 01/21/2019
124. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΟΠΑΠ
Author: Μπινιώρη, Δήμητρα
Date: 2019
125. Bank analytics: επιχειρηματικές ανάγκες, πλατφόρμες λογισμικού & υλοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον
Author: Παπαποστόλου, Γιώργος
126. Customer service: traditional, recent developments & a study of the relationship between contact type, issue type and the perceived ease of resolution
Author: Kyriakoulakou, Eleonora-Stavroula, Κυριακουλάκου, Ελεονώρα-Σταυρούλα
127. Impact measuring and mathematical programming model for intermodal transportation
Author: Κουρόγιωργας, Στυλιανός, Kourogiorgas, Stylianos
Date: 03/01/2019
128. Στρατηγική αναλυτικής δεδομένων: βιβλιογραφική ανασκόπηση
Author: Τζιτζιρή, Ιωάννα
Date: 05/23/2019
129. Η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων και ο ρόλος της φωνής και της σιωπής μεταξύ των εργαζομένων
Author: Αθανασόπουλος, Νικόλαος
Date: 11/14/2019
130. Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: περίπτωση μελέτης
Author: Πατσουλάκη, Παναγιώτα
Date: 11/15/2019
131. Facility location problem based on usage and maintenance data
Author: Αυγερινός, Ιωάννης, Avgerinos, Ioannis
Date: 2019
132. A heuristic algorithm for the fuel delivery problem
Author: Μπούκοσης, Δημήτριος, Boukosis, Dimitrios
Date: 02/19/2019
133. Προϊόντικές κατηγορίες marketing και προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ελλάδα
Author: Σιανίδου, Χριστίνα-Ελένη
134. Ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις: πρακτική άσκηση στη NESTLÉ HELLAS SA
Author: Μιχαηλίδη, Ιλιάνα
Date: 2019
135. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Nordia Α.Ε.
Author: Χαρμπίλας, Ηλίας
Date: 02/19/2019
136. Καινοτομία και οικονομική κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA
Author: Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
137. Στρατηγικές αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα της κρίσης: αγρο-διατροφικός κλάδος και τουρισμός
Author: Πατσάκη, Μαρία
Date: 02/06/2019
138. Πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios Shipmanagemet
Author: Καράμαλη, Μαρία
Date: 2019
139. Big data and strategy: the effect of data-driven culture on performance
Author: Μακρινός, Αντώνιος
Date: 06/26/2019
140. Ανάλυση δεδομένων παραπόνων πελατών ελληνικής τράπεζας με χρήση τεχνικών τεχνολογίας φυσικής γλώσσας
Author: Κατσαδάκη, Ειρήνη
Date: 02/21/2019

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »