193 Τεκμήρια βρέθηκαν με: T

41. The Change-Point analysis problem
Συγγραφέας: Παναγιωτάκης, Ιωάννης, Panagiotakis, Ioannis
42. The changing shape of the fertility curve in modern populations
Συγγραφέας: Karamanidis, Athanasios I., Καραμανίδης, Αθανάσιος Η.
Ημερομηνία: 06/06/2019
43. The changing shape of the mortality curve in early adult ages
Συγγραφέας: Γιουρμετάκη, Ελένη, Giourmetaki, Eleni
Ημερομηνία: 02/28/2019
44. The clinical and prognostic value of NT-pro BNP in Mitral Valve Surgery
Συγγραφέας: Αθανασίου, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 02/28/2019
45. The combination of OWASP Top 10 and GDPR regulation as a restraining tool against cyber-crime
Συγγραφέας: Vagenas, Panagiotis, Βαγενάς, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 2019
46. The connection between monetary policy and financial markets
Συγγραφέας: Chachlioutakis, Christos
Ημερομηνία: 2019
47. The consequences of the financial crisis on Greece's export activity
Συγγραφέας: Christodoulis, Nikolaos
Ημερομηνία: 05/09/2018
48. The constitution of collective memory in massive multiplayer on-line game virtual communities: conceptual foundations and design implications for collective memory systems
Συγγραφέας: Παπαργύρης, Αντώνιος Α., Papargyris, Anthony A.
Ημερομηνία: 05/09/2018
49. The contribution of experiential and material purchases to happiness: expanding the experience recommendation
Συγγραφέας: Kousi, Sofia
Ημερομηνία: 2018
50. The contribution of own risk solvency assessment to corporate governance
Συγγραφέας: Κωστάκου, Άννα N.
Ημερομηνία: 31/08/2017
51. The costs of operation of the tramp shipping firm
Συγγραφέας: Μεταξάς, Β.Ν.
Ημερομηνία: 1967
52. The covered call strategy in the Greek, the French and the English market
Συγγραφέας: Ιωαννίδης, Σωκράτης
Ημερομηνία: 12-2006
53. The crisis in the Eurozone
Συγγραφέας: Platania, Vasiliki
Ημερομηνία: 2012
54. The determinants of bank net interest margins of the south eastern european countries: the ten new member countries in the EU
Συγγραφέας: Χρυσοστόμου, Έλενα
Ημερομηνία: 09-2005
55. The determinants of credit spread changes : evidence from the U.K. market
Συγγραφέας: Βούλγαρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 01-2005
56. The determinants of NBA player salaries: a regression analysis
Συγγραφέας: Margonis, Andreas
Ημερομηνία: 01-2005
57. The determinants of the CDS - bond basis
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ιορδάνης
Ημερομηνία: 23-07-2012
58. The determining factors of the dry bulk and tanker market freight rates
Συγγραφέας: Μαγάμες, Ειρήνη
Ημερομηνία: 12-2014
59. The development of peripheral regions of Southern Europe: The case of Greece
Συγγραφέας: Chiotis, George P.
Ημερομηνία: 1984
60. The differential effect of M&As on corporate performance: evidence from Eurozone
Συγγραφέας: Gkikopoulos, Spyridon
Ημερομηνία: 1984
61. The Dot-com bubble in the US and the Athens stock exchange bubble in Greece in 2000
Συγγραφέας: Πατρικουσάκη, Ιωάννα - Ελεονώρα
Ημερομηνία: 2014
62. The driving forces of the greek great depression
Συγγραφέας: Papageorgiou, Dimitris, Philippopoulos, Apostolis
Ημερομηνία: 03/13/2017
63. The dynamics of project evaluation optimum timing of projects under certainty
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1984
64. The economic design of Statistical Quality Control charts: a review for the period 1999-2008
Συγγραφέας: Τομαρά, Κρυσταλλία-Ευαγγελία, Tomara, Krystallia-Evangelia
Ημερομηνία: 1984
65. The economic theory of the austrian school
Συγγραφέας: Anagnos, Nicholas C.
Ημερομηνία: 1965
66. The economics of Antoine Augustin Cournot (1801-1877)
Συγγραφέας: Anagnos, Nicholas C.
Ημερομηνία: 1971
67. The economics of global warming: a critical assessment
Συγγραφέας: Vlachou, Andriana
Ημερομηνία: 30/11/2000
68. The economics of happiness: a machine learning approach
Συγγραφέας: Gavrill, Nikolaos, Γαβριήλ, Νικόλαος
Ημερομηνία: 03/28/2018
69. The EEC common agricultural policy and Greece:The experience of the first year
Συγγραφέας: Georgakopoulos, Theodore A., Paschos, Panagiotis G.
Ημερομηνία: 1984
70. The effect of ECB monetary policy after the financial crisis of 2008
Συγγραφέας: Kontogoni, Elena
Ημερομηνία: 01/31/2019
71. The effect of internal marketing on customer satisfaction: a systematic literature review
Συγγραφέας: Σακελλαριάδη, Βασιλική, Sakellariadi, Vasiliki
Ημερομηνία: 24-02-2020
72. The effect of Investor-State Dispute Settlement mechanisms on investor confidence: empirical evidence from the Transpacific Partnership’s Tobacco negotiations
Συγγραφέας: Papaefthymiou, Argyrios I.
Ημερομηνία: 24-02-2020
73. The effect of lease data in accounting numbers: empirical evidence from Greece
Συγγραφέας: Καραντζούλης, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2005
74. The effect of team identification on brand equity and media use
Συγγραφέας: Sarris, Angelos, Σαρρής, Άγγελος
Ημερομηνία: 2020
75. The effects of Fiscal Policy on Current Accounts
Συγγραφέας: Kannavos, Sotirios
Ημερομηνία: 2020
76. The effects of IFRS on investment decisions
Συγγραφέας: Kapellas, Konstantinos A., Καπέλλας, Κωνσταντίνος Α.
Ημερομηνία: 03/07/2018
77. The effects of taxation on business
Συγγραφέας: Zervas, John
Ημερομηνία: 1955
78. The effects of the accounting standards on financial reporting quality
Συγγραφέας: Χατζάτογλου, Χρήστος
Ημερομηνία: 23-11-2015
79. The effects of the ECB monetary policy on the market rates, the bank lending channel and the systemic and non-systemic risk of the financial institutions during the recent financial crisis in the Eurozone
Συγγραφέας: Galani, Mardikoula, Γαλάνη, Μαρδικούλα
Ημερομηνία: 09/26/2019
80. The effects of the sovereign bond in the banking activity: the case of Greece
Συγγραφέας: Kallergi, Panagiota-Foteini
Ημερομηνία: 09/26/2019

Σελίδες:  12345