616 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Η

1. Η "εκ των έσω απειλή" στα πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Θεοχαρίδου, Μαριάνθη
Ημερομηνία: 02-2003
2. Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Ντήλιας, Απόστολος
Ημερομηνία: 02-2000
3. Η 21η Απριλίου και το χρέος
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χριστόφορος
Ημερομηνία: [1972]
4. Η 28η Οκτωβρίου και το βαθύτερον νόημα μιας επετείου
Συγγραφέας: Κονιδάρης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1973]
5. Η 28η Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (Ρώμη 6-12 Σεπτεμβρίου 1953)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
6. Η N.R.A. των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Συγγραφέας: Θεοδωρίδης, Άγγελος
Ημερομηνία: 1934
7. Η XXXIV Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής εν Αθήναις
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1937
8. Η Α.Β.Υ. η Διάδοχος Ειρήνη ο Πρύτανις της Σχολής Σ. Καλογερόπουλος-Στρατής και λοιποί επίσημοι κατά την απονομήν Επάθλων των Φοιτητικών Σκοπευτικών Αγώνων εις το Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού. Η Σχολή ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια Ανωτάτων Σχολών.
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1964]
9. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αναχωρών μετά την λήξιν της τελετής των αποκαλυπτηρίων της Αναθηματικής Στήλης των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1953]
10. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1953]
11. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1956]
12. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εκφωνών τον επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής λόγον του
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1957]
13. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1957]
14. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ομιλών εις την αίθουσαν των τελετών της Σχολής επί τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1957]
15. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς παρακολουθών ασκήσεις σπουδαστών εν τω Εμπορευματολογικώ Εργαστηρίω
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1953]
16. Η αγορά αργού πετρελαίου και η θεωρία των εξαντλήσιμων πόρων
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Ευθυμία
Ημερομηνία: 01-2006
17. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βαΐου, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 01-2008
18. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Ημερομηνία: 12-2002
19. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Συγγραφέας: Ντάνος, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 2005
20. Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Ημερομηνία: 1922
21. Η αγροτική πίστις: θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Πετρίδης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 1922
22. Η αγωγή επί παραλείψει (Μελέτη αστικού και δικονομικού δικαίου)
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1952
23. Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: [1957]
24. Η ακυρωτική διαιοδοσία του συμβουλίου επικρατείας: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1943
25. Η ακυρωτική δικαιοδοσία του συμβουλίου της επικρατείας: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1942
26. Η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
Συγγραφέας: Μπράχος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2010-2012
27. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων-κοινές στοχαστικές τάσεις
Συγγραφέας: Δουληγέρης, Γιώργος
Ημερομηνία: 1999
28. Η αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ο ρόλος των αναδυομένων αγορών και η πορεία προς την χρηματοδοτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Αποστολίδου, Ελευθερία
Ημερομηνία: 05-1996
29. Η αναγέννησις της εγελιανής θεωρίας και η επανέκδοσις των έργων του Έγελου
Συγγραφέας: Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Ημερομηνία: 1928
30. Η αναδιάρθρωση του παθητικού στο πλαίσιο της εξυγίανσης μη βιώσιμων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Παρασύρη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 05-2015
31. Η αναδιάρθρωσις των καλλιεργειών
Συγγραφέας: Αθανασάτος, Δημ. Γ., Ευελπίδης, Χρύσος
Ημερομηνία: 1964
32. Η αναδιοργάνωσις της Σχολής από του ακαδ.έτους 1955-1956
Συγγραφέας: Αθανασάτος, Δημ. Γ., Ευελπίδης, Χρύσος
Ημερομηνία: [1956]
33. Η αναθεώρησις των οικονομικών θεωριών του Καρλ Μάρξ
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: 1926
34. Η αναλογική εκλογή και ιδίως εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ.
Ημερομηνία: 1925
35. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο ελέγχου και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Συγγραφέας: Μακρής, Αλέξανδρος Π.
Ημερομηνία: 06-2013
36. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Συγγραφέας: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Ημερομηνία: 01-2007
37. Η ανάλυση επικινδυνότητας στο πλαίσιο της ασαφούς λογικής
Συγγραφέας: Σοφοκλέους, Αφροδίτη
Ημερομηνία: 02-2000
38. Η ανάλυση και η ερμηνεία της νέας κεφαλαιακής επάρκειας BASEL II στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Συγγραφέας: Δαφνής, Αναστάσιος Γ.
Ημερομηνία: 2009
39. Η ανάλυση της οικονομικής εξέλιξης στην Αγγλία, 1500-1750
Συγγραφέας: Θεοδωράτου, Ολγα
Ημερομηνία: 12-2001
40. Η αναπροσαρμογή των καλλιεργειών
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Ημερομηνία: 1959

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »