769 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Η

1. Η "εκ των έσω απειλή" στα πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Θεοχαρίδου, Μαριάνθη
Ημερομηνία: 02-2003
2. Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Ντήλιας, Απόστολος
Ημερομηνία: 02-2000
3. Η 1η και 5η Ελληνική Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Σύγκριση και αξιολόγηση (1983-2014)
Συγγραφέας: Κατσικώστα, Μαρία-Δέσποινα
Ημερομηνία: 02-2000
4. Η 21η Απριλίου και το χρέος
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χριστόφορος
Ημερομηνία: [1972]
5. Η 28η Οκτωβρίου και το βαθύτερον νόημα μιας επετείου
Συγγραφέας: Κονιδάρης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1973]
6. Η 28η Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (Ρώμη 6-12 Σεπτεμβρίου 1953)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
7. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ορού ως προγνωστικός δείκτης της έκβασης ασθενών παθολογικού τμήματος
Συγγραφέας: Κομπότη, Μαρία Γ.
Ημερομηνία: 1953
8. Η N.R.A. των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Συγγραφέας: Θεοδωρίδης, Άγγελος
Ημερομηνία: 1934
9. Η XXXIV Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής εν Αθήναις
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1937
10. Η Α.Β.Υ. η Διάδοχος Ειρήνη ο Πρύτανις της Σχολής Σ. Καλογερόπουλος-Στρατής και λοιποί επίσημοι κατά την απονομήν Επάθλων των Φοιτητικών Σκοπευτικών Αγώνων εις το Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού. Η Σχολή ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια Ανωτάτων Σχολών.
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1964]
11. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αναχωρών μετά την λήξιν της τελετής των αποκαλυπτηρίων της Αναθηματικής Στήλης των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1953]
12. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1953]
13. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1956]
14. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εκφωνών τον επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής λόγον του
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1957]
15. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1957]
16. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ομιλών εις την αίθουσαν των τελετών της Σχολής επί τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1957]
17. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς παρακολουθών ασκήσεις σπουδαστών εν τω Εμπορευματολογικώ Εργαστηρίω
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1953]
18. Η αγορά αργού πετρελαίου και η θεωρία των εξαντλήσιμων πόρων
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Ευθυμία
Ημερομηνία: 01-2006
19. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βαΐου, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 01-2008
20. Η αγορά των ακινήτων και μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών
Συγγραφέας: Ευαγγελοπούλου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 01-2008
21. Η αγοραία αξία των λογιστικών κερδών έναντι αυτής των συνολικών κερδών
Συγγραφέας: Σαγρέδος, Λουκάς
Ημερομηνία: 01-2008
22. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Ημερομηνία: 12-2002
23. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Συγγραφέας: Ντάνος, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 2005
24. Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Ημερομηνία: 1922
25. Η αγροτική πίστις: θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Πετρίδης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 1922
26. Η αγωγή επί παραλείψει (Μελέτη αστικού και δικονομικού δικαίου)
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1952
27. Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: [1957]
28. Η ακυρωτική διαιοδοσία του συμβουλίου επικρατείας: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1943
29. Η ακυρωτική δικαιοδοσία του συμβουλίου της επικρατείας: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1942
30. Η αλιευτική δραστηριότητα στον Μαλιακό Κόλπο την τριετία 2004-2006
Συγγραφέας: Δουδούμη, Βιργινία
Ημερομηνία: 1942
31. Η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
Συγγραφέας: Μπράχος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2010-2012
32. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων-κοινές στοχαστικές τάσεις
Συγγραφέας: Δουληγέρης, Γιώργος
Ημερομηνία: 1999
33. Η αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ο ρόλος των αναδυομένων αγορών και η πορεία προς την χρηματοδοτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Αποστολίδου, Ελευθερία
Ημερομηνία: 05-1996
34. Η αναγέννησις της εγελιανής θεωρίας και η επανέκδοσις των έργων του Έγελου
Συγγραφέας: Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Ημερομηνία: 1928
35. Η αναδιάρθρωση του παθητικού στο πλαίσιο της εξυγίανσης μη βιώσιμων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Παρασύρη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 05-2015
36. Η αναδιάρθρωσις των καλλιεργειών
Συγγραφέας: Αθανασάτος, Δημ. Γ., Ευελπίδης, Χρύσος
Ημερομηνία: 1964
37. Η αναδιοργάνωσις της Σχολής από του ακαδ.έτους 1955-1956
Συγγραφέας: Αθανασάτος, Δημ. Γ., Ευελπίδης, Χρύσος
Ημερομηνία: [1956]
38. Η αναθεώρησις των οικονομικών θεωριών του Καρλ Μάρξ
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: 1926
39. Η ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων και η έννομη προστασία του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης
Συγγραφέας: Οικονόμου, Αρετή
Ημερομηνία: 1926
40. Η αναλογική εκλογή και ιδίως εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ.
Ημερομηνία: 1925

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »