121. Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί δοξασίαι του Πολύβιου
Συγγραφέας: Παπαμάρκος, Χαρίσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1898
122. Φιλόθεου και Ευγένιου επιστολαί ήτοι σύντομος περί ψυχής και Θεού διδασκαλία
Συγγραφέας: Βραϊλας, Αρμένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1884
123. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Συγγραφέας: Τσαγρής, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1897
124. Επετηρίς εργατικών σωματείων (1917 - 1918 - 1919)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
125. Τα καπνά μας: ποια είναι η θέσις της Ελληνικής καπνοπαραγωγής εις το διεθνές εμπόριον, υπό ποιας προϋποθέσεις θα κατορθώση αυτή να διατηρήση και να βελτιώση την θέσιν της εις τον διεθνή ανταγωνισμόν
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
126. Έρευναι περί της ακρίβειας της ζωής και της κινήσεως των τιμών εν Αθήναις κατά τα έτη 1923-1927: στατιστική μελέτη
Συγγραφέας: Πράτσικας, Ν. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
127. Διαλέξεις υπέρ της αυτοδιοικήσεως: αυτοδιοίκησις και γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
128. Ο πραγματισμός ή ουμανισμός: ανάπτυξις και κριτική των θεωριών ενός μεγάλου ρεύματος της συγχρόνου φιλοσοφίας
Συγγραφέας: Παπανούτσος, Ευάγγελος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
129. Η φορολογία των ανώνυμων εταιρειών
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
130. Η αποζημίωσις των ανταλλάξιμων: συμφωνία της Λωζάνης περί ανταλλαγής πληθυσμών - Γενική διεύθυνσις ανταλλαγής - Σύμβασις κράτους και Εθνικής Τραπέζης περί κτημάτων - Δάνειον ΔΡΧ 3.000.000.000. 8% 1927
Συγγραφέας: Τσουδερός, Ι. Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
131. Εγχειρίδιον πλουτολογίας ή της οικονομικής επιστήμης
Συγγραφέας: Leroy, - Beaulieu Paul
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1869
132. Η κοινωνιολογία: αι μέθοδοι της και τα πορίσματα των ερευνών της. Το έργον της.
Συγγραφέας: Loria, Achille
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
133. Εισαγωγή εις την επιστήμην
Συγγραφέας: Thomson, Arthur J.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
134. Πρώτα στοιχεία της δημόσιας οικονομίας
Συγγραφέας: Κόσσα, Λ. (Cossa L.)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
135. Η απεργία: ο χαρακτήρ και αι συνέπειαι της
Συγγραφέας: Μπερνστάϊν, Εδουάρδος (Bernstein Eduard)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
136. Ο σοσιαλισμός και η κοινωνία
Συγγραφέας: Macdonald, Ramsay J. (Μακδοναλδ Ραμσάιϋ Ι)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
137. Κώδιξ των νόμων περί φορολογίας των καθαρών προσόδων.
Συγγραφέας: Μουζάκης, Αντών., Καραπαύλος, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
138. Αρχαί πολιτικής οικονομίας: η καπιταλιστική οικονομία
Συγγραφέας: Louzon, Robert
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
139. Κριτική της πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Μάρξ, Κάρλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
140. Οικονομικές θεωρίες του Κάρλ Μάρξ
Συγγραφέας: Κάουτσκι, Κάρλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »