161. Τα ελληνικά νομίσματα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1932
162. Αι επτακοσίαι πενήντα μεταλλικαί πηγαί της Ελλάδος
Συγγραφέας: Λέκκας, Νικ. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
163. L' etalon - or en theorie et en praticque
Συγγραφέας: Zolotas, Xenophon
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
164. Essai critique sur les fondements de la comptabilite
Συγγραφέας: Tsimaras, Marios N.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
165. Οι συνεταιρισμοί καταναλώσεως
Συγγραφέας: Ζίντ, Κάρολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
166. Οι συνεταιρισμοί από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως και οι συνεταιρισμοί εις την Ελλάδα
Συγγραφέας: Grunfeld, Ernest, Τζωρτζάκης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
167. Η πίστις κατά την πολιτικήν και την δημόσιαν οικονομίαν
Συγγραφέας: Γεωργιάδης, Δημήτριος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1933
168. Παληά Αθήνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
169. Ερμηνεία του δημόσιου λογιστικού
Συγγραφέας: Οικονομίδης, Μιλτιάδης Αθ.
Μορφή: pdf
170. Δημόσιον λογιστικόν: κείμενον και ερμηνεία
Συγγραφέας: Οικονομίδης, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
171. La cite grecque
Συγγραφέας: Glotz, Gustave
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
172. Το κλίμα της Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας: Αλεξάνδρου, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
173. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος 1830-1933: μετά συντόμου επισκοπήσεως της ιστορικής εξελίξεως της διεθνούς εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και της δράσεως της Κ.Τ.Ε. επί ταύτης
Συγγραφέας: Ανδρέου, Απόστολος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
174. Τα μεταλλικά ύδατα της νήσου Λέσβου
Συγγραφέας: Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
175. Πολιτική οικονομία: ιδίως εν σχέσει με την εν Ελλάδι κατάστασιν
Συγγραφέας: Κουτούπης, Θαλής Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
176. Η φορολογική επιβάρυνσις ειδών τινών πρώτης ανάγκης εν Ελλάδι: έρευνα ενεργηθείσα υπό της υπηρεσίας του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
177. Δοκίμιον περί της αγροτικής οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας
Συγγραφέας: Δελαβέρνης, Λ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1865
178. Πραγματεία περί προικός: βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν
Συγγραφέας: Πολυγένης, Κωνσταντίνος Η.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1891
179. Περί της μετά την λύσιν του γάμου τύχης της προικός: κατά το εν Ελλάδι κρατούν Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν δίκαιον
Συγγραφέας: Ρακτιβάν, Κωνστ. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1892
180. Το πρόβλημα του αργύρου: συμβολή εις την έρευναν των προβλημάτων της παγκοσμίου κρίσεως
Συγγραφέας: Κουβέλης, Πέτρος Τ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1934

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »